Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Angiotensiini 2 ja insuliiniresistenssi ihmisen luurankolihaksessa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-01-10T13:00:07Z
dc.date.accessioned 2015-07-29T08:28:26Z
dc.date.available 2015-01-10T13:00:07Z
dc.date.available 2015-07-29T08:28:26Z
dc.date.issued 2015-01-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/152755
dc.title Angiotensiini 2 ja insuliiniresistenssi ihmisen luurankolihaksessa fi
ethesis.discipline Internal Medicine en
ethesis.discipline Sisätaudit fi
ethesis.discipline Inre medicin sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/02fe8362-e65d-46c3-8bc0-7744c4720460
ethesis.department Institutionen för klinisk medicin sv
ethesis.department Institute of Clinical Medicine en
ethesis.department Kliininen laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Kärkkäinen, Johannes
dct.issued 2015
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Vähäinen liikunta ja runsaasti energiaa sisältävä ravitsemus ovat aikaansaaneet räjähdysmäisen ylipainon ja lihavuuden yleistymisen. Ylipainoon ja lihavuuteen liittyvät sairaudet, kuten tyypin 2 diabetes mellitus, rasvamaksa, verenpainetauti, sepelvaltimotauti, hyperkolesterolemia, aivoinfarkti ja metabolinen oireyhtymä, ovat merkittäviä sairastavuuden ja ennenaikaisen kuolleisuuden aiheuttajia. Lihavuus ja insuliiniresistenssi ovat tyypin 2 diabetes mellituksen keskeisimmät riskitekijät. Patologinen reniini-angiotensiini-aldosteroni –järjestelmän (RAAS) aktivaatio on keskeisessä roolissa endoteelin toimintahäiriön ja insuliiniresistenssin kehityksessä useissa elimissä. Laajoissa kliinisissä lääketutkimuksissa on tullut esiin ACE-estäjien ja angiotensiini 2:den (AT2) tyypin 1 reseptoria salpaavien lääkeaineiden insuliiniherkkyyttä parantava ja uusia diabetestapauksia vähentävä vaikutus. AT2:den ja insuliinin aineenvaihdunta on monilta osin toisiinsa kietoutunutta ja RAAS-järjestelmällä on keskeinen rooli verenpaineen säätelyn lisäksi myös insuliinin klassisissa kohdekudoksissa. Selvittääksemme AT2:den roolia insuliiniresistenssin synnyssä ihmisen luurankolihaksessa tutkimme glukoosin kuljetusta 14 terveen koehenkilön vastus lateralis -lihaksesta avolihasbiopsiatekniikalla otetuissa lihasnäytteissä. Tutkimuksemme perusteella AT2:lla on ihmisen luurankolihassoluissa insuliinivälitteistä glukoosin soluun kuljetusta vähentävä vaikutus ex vivo. AT2 vähensi glukoosin kuljetusta 20 % insuliinin läsnä ollessa, mutta insuliinin puuttuessa AT2:lla ei ollut tilastollisesti merkittävää vaikutusta glukoosin kuljetukseen. RAAS-järjestelmä ja AT2 ovat siten mielenkiintoinen kohde pyrittäessä lisäämään lihaksen insuliiniherkkyyttä. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Koistinen, Heikki
ethesis.thesistype Syventävä tutkielma fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507282533
dc.type.dcmitype Text
ethesis-internal.updated TRUE2

Files in this item

Files Size Format View
Angiotensiini 2 ... sen luurankolihaksessa.pdf 356.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record