Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

«Мега-респект, Ксения» : Развитие русскоязычной блогосферы и образ блогера

Show full item record

Title: «Мега-респект, Ксения» : Развитие русскоязычной блогосферы и образ блогера
Author(s): Koski, Sanni
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Discipline: Russian Language and Literature (Russian as a Mother Tongue)
Language: Russian
Acceptance year: 2013
Abstract:
This thesis discusses the Russian social media and its meaning in the society and how blogs can be used in identity formation, by studying the development of the Russian blogosphere and its special characteristics. The usage of Internet grew rapidly in the early 2000s, when the user-generated content became possible along with Web 2.0. This thesis’ data consists of blogs as a form of online communication, as they are popular in Russia and the traditional media often cites material published in them. Blogs have different functions for the authors and they are used, for instance, for searching and creating one’s identity, communication with old and new friends, and spreading information. Following Manuel Castell’s definition, identity is here seen as a social construction that can be formed, for example, through language. Blogger can choose what to write and what not to write about herself, thus forming the blogger’s virtual identity. The virtual identity sometimes differs from the everyday life identity. This study concentrates in the public image that the blogger has created either unconsciously or consciously. Although women constitute a minority in Russian political administration, they are remarkable opinion leaders in the blogosphere. The female bloggers observed in this study are three journalists and public figures who appear influential in the blogosphere: Tina Kandelaki, Ksenija Sobčak and Božena Rynska. The data collection follows the snowball sampling method, where future subjects of study are recruited among acquaintances of existing study subjects. Blogs provide rich data as they also create a network of “friends”, that is, followers of the blog. Furthermore, blogs often contain links to other blogs. The women in this study cite each other’s blogs and other public appearances and are listed as followers as each other’s blogs. The methods used in the data analysis here are known from the discourse analysis framework. Style of writing, vocabulary, self-representation and relationships to other people and politics are analysed in all three blogs. The bloggers in this study represent different political opinions and use politics in their works in different ways. As bloggers Kandelaki and Sobčak are more professional and write in a matter-of-fact style. Part of Rynska’s identity, however, is to shock her readers. Kandelaki and Sobčak have a strong aim to influence civil matters. It has thus become possible for non-professionals (non-politicians) to comment politics in Russia, and also oppositional forces can publish material online. The Russian blogosphere and other social media constitute an important part of Russian media and offer an interesting and a large research material.
Tutkielmassa käsitellään venäläistä sosiaalista mediaa ja sen yhteiskunnallista merkitystä sekä sitä, miten blogeja voidaan käyttää apuna identiteetin muodostamisessa. Tutkimuksessa tarkastellaan blogosfäärin kehitystä ja sen erityispiirteitä Venäjällä. Erilaisia kommunikaation muotoja internetissä ovat blogit, chatit ja forumit sekä sosiaaliset verkostot. Tutkielman aineistona on käytetty blogeja, sillä ne ovat suosittuja ja monimuotoisia ja perinteinen media viittaa blogeissa julkaistuun materiaaliaaliin. Internetin käyttö lisääntyi 2000-luvun alussa, kun sen sisällön tuottaminen helpottui niin kutsutun Web 2.0:n myötä. Blogeilla on erilaisia funktioita sen kirjoittajille ja niitä käytetään muun muassa identiteetin etsimiseen ja muodostamiseen, kommunikaatioon uusien ja vanhojen ystävien kanssa sekä tiedonvälitykseen. Naisten kirjoittamat blogit ovat kiinnostavia, sillä vaikka naisia ei Venäjän politiikan johtopaikoilla vielä paljon näe, ovat he blogosfäärissä osaltaan merkittäviä mielipidevaikuttajia. Blogeissa myös oppositio saa äänensä kuuluviin. Identiteetti on sosiaalinen konstruktio, jota voidaan rakentaa mm. kielen avulla. Bloggari voi valita mitä julkaisee ja mitä jättää kertomatta. Näin muodostuu kirjoittajan virtuaalinen identiteetti joka joskus eroaa arkielämän tosiasioista. Tutkielmassa keskitytään julkisuuskuvaan, jota bloggari luo tietoisesti tai tiedostamattaan. Identiteetin käsitteen määrittelyn apuna on käytetty muun muassa M. Castellsin teoksia. Lähdemateriaalin naisbloggarit, Tina Kandelaki, Ksenija Sobčak ja Božena Rynska, ovat toimittajia ja julkisuuden henkilöitä joilla on vaikutusvaltaa blogosfäärissä. Materiaalin keräämisessä on käytetty lumipallo-metodia, joka toimii keräystapana parhaiten suuremman aineiston yhteydessä. (Salganik & Heckathorn 2004) Blogit ovat oiva aineisto siinä suhteessa, että ne muodostavat jo valmiiksi verkoston ”ystäviä” eli blogiseuraajia. Tätä verkostoa voidaan hyödyntää siirtymällä bloggariprofiilista toiseen ”ystävä”-listan kautta. Myös viittaukset ja linkit luovat verkostoa. Naiset viittaavat toistensa blogeihin ja muihin julkisiin esiintymisiin sekä ovat mukana ”ystävä”-listoilla. Aineistoa käsitellään diskurssianalyysin keinoin ja tarkastelun kohteena kaikissa kolmessa blogissa ovat kirjoitustyyli ja käytetty sanasto, itserepresentaatio, sekä suhde muihin ihmisiin ja politiikkaan. He edustavat erilaisia poliittisia kantoja ja käyttävät politiikkaa työssään eri tavoin. Bloggareina Kandelaki ja Sobčak ovat ammattimaisia ja käyttävät asiallisempaa ilmaisua kuin Rynska. Toisaalta Rynskan identiteettiin kuuluu shokeeraaminen. Sobčakilla ja Kandelakilla on voimakas halu vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin. Politiikasta on Venäjällä tulossa aihe, josta myös ei-asiantuntijat saavat ja haluavat kirjoittaa. Venäläinen blogosfääri sekä muut sosiaalisen median ilmenemismuodot ovat nykyään tärkeä osa venäläistä mediaa ja se tarjoaa mielenkiintoisen ja runsaan tutkimusaineiston.


Files in this item

Files Size Format View
megaresp.pdf 1.824Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record