Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Prevalence of oil-red-o positive cells in lung transplant patients

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-02-10T13:00:10Z
dc.date.accessioned 2015-07-29T08:29:27Z
dc.date.available 2015-02-10T22:00:03Z
dc.date.available 2015-07-29T08:29:27Z
dc.date.issued 2015-02-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/153273
dc.title Prevalence of oil-red-o positive cells in lung transplant patients en
ethesis.discipline Keuhkosairauksien yksikkö fi
ethesis.department Institutionen för klinisk medicin sv
ethesis.department Institute of Clinical Medicine en
ethesis.department Kliininen laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Jääskeläinen, Sesilia
dct.issued 2015
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Keuhkonsiirtopotilaiden refluksi aiheuttaa obliteroivaa bronkioliittiä (BOS), joka johtaa siirteen toimintakyvyn lakkaamiseen. Ongelmana on, ettei refluksille ole vakiintunutta diagnostista menetelmää, jolloin refluksi ja siitä johtuvat mikroaspiraatiot jäävät usein huomiotta aiheuttaen hyljintää ja sitä kautta BOS:ia. Oil-red-O (ORO) värjää aspiroitunutta rasvaa syöneitä alveolaarisia makrofageja bronkoalveolaarisesta huuhtelunäytteestä (BAL), jota uskotaan voitavan käyttää refluksin diagnostiikassa keuhkonsiirtopotilailla. Tutkimme lisäksi, ovatko ORO-näytteet positiivisempia potilailla, joille kehittyi BOS aikaisemmin, joilla oli useita hyljintöjä tai joille oli tehty fundoplikaatio refluksin estämiseksi. Aineistomme koostui Suomessa tehtyjen keuhkonsiirtopotilaiden ORO-tuloksista ja sairaskertomuksista. Valitsimme tarkempaan tutkimukseen ne potilaat, joilla oli paljon positiivisia ORO-näytteitä ja jotka olivat saaneet siirteen vuoden 2011 jälkeen, jolloin ORO-värjäyksiä alettiin tehdä Suomessa rutiinisti, heitä oli 22. ORO-positiivisuutta verrattiin potilaan sairaskertomuksen tapahtumiin, jolloin nähtiin mahdolliset yhteydet. Tulokseksi saatiin, ettei ORO-värjäystä voi pitää täysin luotettavana keinona refluksin diagnostiikassa, sillä se ei vastannut hypoteesiamme. Myöskään muiden tutkimiemme tapahtumien kanssa ei löydetty yhteyttä ORO-positiivisuuteen. fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Myllärniemi, Marjukka
ethesis.thesistype Syventävä tutkielma fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507282541
dc.type.dcmitype Text
ethesis-internal.updated TRUE2

Files in this item

Files Size Format View
Prevalence of o ... ng transplant patients.pdf 965.2Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record