Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Where is Gaelic? : Language attitudes and language shift on the Isles of Lewis and Harris

Show full item record

Title: Where is Gaelic? : Language attitudes and language shift on the Isles of Lewis and Harris
Author(s): Smirnov, Stefan
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Modern Languages
Discipline: English Philology
Language: English
Acceptance year: 2015
Abstract:
This study examines the position of Scottish Gaelic on the Isles of Lewis and Harris on the Outer Hebrides of Scotland. The research questions are: 1) in which circumstances is Scottish Gaelic spoken; 2) what affects the current situation of Scottish Gaelic; 3) what linguistic attitudes do people who live on Lewis and Harris have towards both Gaelic and English? The data was collected by a research questionnaire. The survey gathered 56 respondents in total, of whom 31 were from the Isle of Lewis and 25 from the Isle of Harris.
Tutkielma käsittelee gaelin kielen asemaa Skotlannin Ulko-Hebrideillä Lewisin ja Harrisin saarilla. Tutkimustehtävänä oli selvittää, 1) missä tilanteissa gaeliä puhutaan, 2) mitkä tekijät tällä hetkellä vaikuttavat gaelin asemaan ja 3) millaisia asenteita saarilla asuvilla on gaeliä ja englantia kohtaan. Aineisto kerättiin kirjoittajan koostamalla kyselylomakkeella, joka oli huolellisesti laadittu aiempien vastaavien tutkimusten pohjalta tätä tarkoitusta varten. Kyselyyn saatiin 56 vastausta, joista 31 oli Lewisin ja 25 Harrisin saarelta.


Files in this item

Files Size Format View
whereisg.pdf 1.775Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record