Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lemmikkikanien suolistoloiset Suomessa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2015-08-18T12:03:24Z und
dc.date.accessioned 2018-07-30T08:11:32Z
dc.date.available 2018-05-01T21:00:08Z und
dc.date.available 2018-07-30T08:11:32Z
dc.date.issued 2015-08-18
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/156244
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Lemmikkikanien suolistoloiset Suomessa fi
ethesis.discipline Pathology and Parasitology en
ethesis.discipline Small Animal Surgery en
ethesis.discipline Patologia ja parasitologia fi
ethesis.discipline Pieneläinkirurgia fi
ethesis.discipline Patologi och parasitologi sv
ethesis.discipline Smådjurskirurgi sv
ethesis.department Avdelningen för veterinärmedicinska biovetenskap & Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin sv
ethesis.department Department of Veterinary Biosciences & Department of Equine and Small Animal Medicine en
ethesis.department Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto & Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto fi
ethesis.faculty Faculty of Veterinary Medicine en
ethesis.faculty Veterinärmedicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/f3d16a17-630c-43fb-86ad-031dba66d6a9
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Karvinen, Irina
dct.issued 2015
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Tutkielmassa kartoitettiin suomalaisten lemmikkikanien suolistoloistilannetta. Tällaista tutkimusta ei tiettävästi ole aiemmin tehty Suomessa. Tutkimuksen kirjallisuusosuudessa on esitelty kaneilla yleisimmin esiintyviä suolistoloisia erityisesti keskittyen lemmikkikaneihin. Lemmikkikaneilla tehtyjä tutkimuksia on kansainvälisestikin vielä vähän verrattuna villi- ja laboratoriokaneihin. Kirjallisuuskatsaukseen valittiin esiteltäviksi seuraavat kanien suolistoloiset: Eimeria spp, Crytospordium spp, Passalurus ambiguus, Trichuris leporis, Trichystrongyloides retotaeformis, Cittataenia spp, ja Taenia pisiformis. Tutkimusosuudessa tutkittiin ulostenäytteitä McMaster-tekniikalla 159 kappaletta, näistä useamman kanin yhteisnäytteitä oli 11 kpl. Näytteistä Eimeria spp. eli kokkidipositiivisia oli 22,5%:a ja kihomatopositiivisia (Passalurus ambiguus) 4,4%:a. Muita loisia (Trichuris leporis) löytyi vain yhdeltä kaneilta. Kokonaisloisprevalenssi tässä tutkimuksessa oli 24,5%. Riskitekijöiksi kokkidi-infektiolle tässä tutkimuksessa todettiin monikanitalous (eli yli 3 kania taloudessa), p-arvo = 0,002. Riskitekijät, jotka korreloivat monikanitalouden kanssa olivat kanin hankinta kasvattajalta, jalostuskäyttö, nuori ikä, talouden muut eläimet, ulkoilu sekä se, ettei kania oltu lääkitty, steriloitu/kastroitu, eikä hoidettu eläinlääkärissä. Ulkoa kerätyt luonnonkasvit toimivat tässä tutkimuksessa loisinfektiolta suojaavana tekijänä. Selkeää syytä tähän ei löydetty, mutta luonnonkasveja syövät kanit poikkevat ehkä hoidoltaan muiltakin osin niistä kaneista, joille ei luonnonokasveja annettu ravinnoksi. Rutiininomaiset loislääkitykset lemmikkikaneille eivät ole tämän tutkimuksen perusteella tarpeellisia, mutta erityisesti isoissa kaniloissa olisi hyvä säännöllisesti tarkkailla loistilannetta. Mikäli tarvetta loishäädölle ilmenee, on lääkityksen lisäksi huolehdittava myös hygieniasta ja ympäristön puhdistuksesta, etteivät kanit uudelleen infektoidu. fi
dct.subject parasiitit fi
dct.subject kokkidioosi fi
dct.subject kihomato fi
dct.subject lemmikkikani fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Vapaavuori, Outi
ethesis.supervisor Näreaho, Anu
ethesis.supervisor Mäkitaipale, Johanna
ethesis.thesistype Tutkielma (Eläinlääketieteen lisensiaatti) fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201804208416
dc.type.dcmitype Text
dct.subject.ysa kani fi
dct.subject.ysa loiset fi

Files in this item

Files Size Format View
KarvinenIrina_kaniensuolistoloiset.pdf 11.48Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record