Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Juurikäävältä (Heterobasidion parviporum) eristetyn dsRNA:n osittainen sekvenssianalyysi ja siirtyminen kiinalaisesta sieniyksilöstä muihin juurikäävän sukuisiin lajeihin

Show full item record

Title: Juurikäävältä (Heterobasidion parviporum) eristetyn dsRNA:n osittainen sekvenssianalyysi ja siirtyminen kiinalaisesta sieniyksilöstä muihin juurikäävän sukuisiin lajeihin
Author(s): Hakanpää, Jonne
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Applied Chemistry and Microbiology
Discipline: Microbiology
Language: Finnish
Acceptance year: 2009
Abstract:
Heterobasidion annosum on merkittävä kasvipatogeeni boreaalisella havumetsävyöhykkeellä ympäri maailman. Pelkästään Euroopassa H. annosum aiheuttaa 800 miljoonan euron taloudelliset tappiot vuosittain. Sienen torjumiseksi on käytetty menetelmiä, joiden tehon pelätään laskevan sienen sopeutumisen vuoksi, ja on syntynyt tarve kehittää uusia toimintatapoja sienen torjumiseksi. Sieniviruksia tavataan H. annosumilla. Noin 6–16 % sienistä sisältää partitivirusten perheeseen kuuluvan viruksen, joka koostuu kahdesta n. 2000 bp:n genomisegmentistä. Eri H. annosum sienikantojen virusten toivotaan aiheuttavan toisilla saman lajin edustajilla hypovirulenssia, jolloin niiden patogeenisyys vähenee. Tutkimuksessa sekvensoitiin kiinalaisen H. parviporumin dsRNA-viruksen RNA-riippuvaista RNA-polymeraasia koodaavan geenin osittainen sekvenssi, ja se annotoitiin. Lisäksi kokeiltiin viruksen siirtymistä 18 sienikannan välillä, ja siirtyminen havaittiin kahdella sienikannalla. Tutkimuksessa löydettiin uusi dsRNA partitivirus, jonka RNA riipuvaista RNA polymeraasia koodaavan geenin osittainen sekvenssi selvitettiin. Lisäksi havaittiin viruksen (dsRNA:n) siirtyvän kiinalaisesta H. parviporum sienestä pohjoisamerikkalaiseen H. annosum Nam/P-tyypin sieneen, sekä yllättäen myös kiinalaiseen H. insulare sieneen. Lisäksi kokeiltiin uutta polyvinyylipolypyrrolidonikemikaaliin perustuvaa dsRNA-eristysmenetelmää, joka voitiin osoittaa toimivaksi.
Keyword(s): H. annosum H. parviporum dsRNA mykovirukset torjuntamenetelmät siirtyminen


Files in this item

Files Size Format View
Pro Gradu_Hakanpää.pdf 627.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record