Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Nestekromatografis-massaspektrometrisen laajan huume- ja lääkeaineseulonnan menetelmäkehitys

Show full item record

Title: Nestekromatografis-massaspektrometrisen laajan huume- ja lääkeaineseulonnan menetelmäkehitys
Author(s): Hossi, Heidi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Pharmaceutical Chemistry
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
The abuse of drugs is monitored by different authorities and health care. World Anti-Doping Agency (WADA) prohibits the use of doping substances and methods in- and/or out-of-competition. WADA has created strict instructions for Anti-Doping laboratories for analyzing different substances from biological samples. The aim of this study was to develop liquid chromatographic-mass spectrometric (LC-MS/MS) screening analysis for the detection in urine of drugs of abuse. The basis of study was 20 different substances which had different molecular weights, logP and pH values. The purpose was to create the basis of the method where is easy to add new analytes in further studies. Almost all substances chosen in this study were doping substances and the guidelines for the method were created by WADA. The sample pretreatment was pursued to be as generic as possible for plenitude of analytes and easy to perform. The sample pretreatment included two liquid-liquid extraction steps and enzymatic hydrolysis. The LC-MS/MS method worked well for many analytes with some exceptions. Some analytes didn't fit for the sample pretreatment and some didn't give strong enough signal in desired detection level. The gradient of LC-method can be limiting factor when adding new analytes to the method. Especially very lipophilic and polar analytes may cause difficulties. Carry over caused some problems in analyses. As a result it may lead to new sample treatment and LC-MSanalysis for the same batch.
Lääke-ja huumausaineiden väärinkäyttöä seurataan eri viranomaisien ja terveydenhuollon kautta. Urheilussa Maailman Antidopingtoimisto (WADA) kieltää dopinginaineiden ja -menetelmien käytön urheilukaudella ja/tai urheilukilpailuissa. WADA on luonut tarkat ohjeet antidopinglaboratorioille eri aineiden analysointiin biologisista näytteistä. Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli kehittää nestekromatografis-massaspektrometrinen (LCMS/ MS) seulonta-analyysi virtsanäytteestä väärinkäytettäville lääke- ja huumausaineille. Lähtökohtana oli 20 eri malliyhdistettä, jotka edustivat monipuolisesti erilaisia molekyylipainoja, rasvaliukoisuuksia ja pH-arvoja. Tarkoituksena oli, että menetelmään voisi lisätä myöhemmin lisää analyytteja jatkotutkimuksissa. Valtaosa tutkimukseen valituista yhdisteistä oli dopingaineita, joten tutkimuksen menetelmäohjeet otettiin WADA:n teknisistä dokumenteista. Näytteiden esikäsittely pyrittiin saamaan mahdollisimman geneeriseksi suurelle yhdisteryhmälle ja helposti suoritettavaksi rutiinisti. Esikäsittely suoritettiin kaksiosaisena neste-nesteuuttona entsymaattisella hydrolyysilla. LC-MS/MS-menetelmä saatiin toimimaan hyvin usealle yhdisteelle, mutta joitakin poikkeuksia kuitenkin oli. Osa analyyteista ei sopinut valitulle esikäsittelymenetelmälle ja joitakin analyytteja ei saatu erottumaan tarpeeksi hyvin toivotuilla tavoitealarajapitoisuustasoilla. Nestekromatografisen analyysin gradientti voi myös olla rajoittava tekijä uusien yhdisteiden lisäämisessä menetelmään varsinkin, jos yhdiste on hyvin rasvaliukoinen tai polaarinen. Siirtymävirhe aiheutti hieman ongelmia analyysituloksia tulkittaessa, joten analytiikassa voidaan joutua esikäsittelemään ja analysoimaan uusi erä korkeapitoisuuksisen näytteen jälkeen.
Keyword(s): liquid chromatography mass spectrometry screening analysis drug abuse nestekromatografia massaspektrometria seulonta-analyysi väärinkäytettävät lääkeaineet huumausaineet


Files in this item

Files Size Format View
Pro_gradu_Heidi_Hossi.pdf 951.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record