Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Tandläkarutbildning på svenska i Finland : utredning av behov och möjligheter

Show full item record

Title: Tandläkarutbildning på svenska i Finland : utredning av behov och möjligheter
Author(s): Rönnberg, Ina
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Dentistry
Discipline: Odontology
Language: Swedish
Acceptance year: 2010
Abstract:
I utredningen utreds behovet av svenskspråkiga tandläkare i Finland nu och i framtiden och likaså möjligheterna att grunda en svenskspråkig utbildningslinje för tandläkare vid Helsingfors universitet. Omfattande utredningar om ämnet har inte tidigare gjorts och för att underlätta ett eventuellt grundande av en svensk linje behövs en utredning. Material har samlats från olika källor, bearbetats och kombinerats för att få en heltäckande bild. En enkätundersökning riktad till övertandläkare och hälsovårdscentraltandläkare i svensk- och tvåspråkiga kommuner har verkställts. Om antalet svenskspråkiga tandläkarstuderande hålls på nuvarande nivå kommer antalet svenskspråkiga tandläkare i Finland att sjunka märkbart. Svenskspråkiga tandläkare behövs och en möjlig lösning på problemet skulle vara att erbjuda utbildning på svenska.
Keyword(s): Education Dental Finland Dentists


Files in this item

Files Size Format View
Tandlakarutbildning.pdf 672.5Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record