Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Purennan kehitys ja oikomishoito lapsilla : esimerkkinä QH-kojeen käyttö lapsipotilaan suussa

Show full item record

Title: Purennan kehitys ja oikomishoito lapsilla : esimerkkinä QH-kojeen käyttö lapsipotilaan suussa
Author(s): Hämäläinen, Jari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Dentistry
Discipline: Orthodontics
Language: Finnish
Acceptance year: 2010
Abstract:
Syventävät opintoni koostuvat teoriaosuudesta sekä kliinisestä ortodontiasta Helsingin yliopistohammasklinikalla. Kirjallisuuskatsauksen aineisto perustuu ortodontian oppikirjallisuuteen sekä Helsingin yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan Hammaslääketieteen laitoksen ortodontian opetukseen ja kurssimateriaaliin muistiinpanoineen. Kirjallisuuskatsauksessa käsiteltäviä asioita ovat kasvojen kehitys, purennan kehitys, purentavirheiden hoito, hammaskaaren tilantarpeen arviointi, pehmytkudosten ja profiilin arviointi, kefalometrinen analyysi sekä hampaistoiän määritys. Syventävien opintojeni kliininen osuus käsittelee QH-kojeen käyttöä sivustan ristipurennan hoidossa sisältäen Helsingin yliopistohammasklinikalla tekemäni kliiniset toimenpiteet sekä kliinisen teoriaosuuden. Potilaani oli oikean sivustan ristipurennan omaava 7-vuotias terve tyttö, jonka ortodontinen hoito tehtiin QH-kojeen avulla. Kliinisessä osuudessa käsitellään anamneesia, kliinistä tutkimusta ja kefalometristä analyysiä, sekä esitellään potilastapaus. Potilastapauksen käsittely sisältää seuraavat osiot: alkutarkastus, hampaistoikä, tilanarviointi hammaskaarilla kipsimalleista, röntgen- ja kefalometrinen analyysi, purennan analyysi, diagnoosi, tavoite ja hoitosuunnitelma, hoito- ja kontrollikäynnit, hoidon lopetus ja retentio sekä pohdinta
Keyword(s): oikomishoito lapsilla


Files in this item

Files Size Format View
syventavat.pdf 14.13Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record