Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Evaluation of the antitumor efficacy of peptide-coated conditionally replicating adenovirus (PeptiCRAd)

Show full item record

Title: Evaluation of the antitumor efficacy of peptide-coated conditionally replicating adenovirus (PeptiCRAd)
Author(s): Vainionpää, Teea
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Biopharmacy
Language: English
Acceptance year: 2016
Abstract:
Oncolytic viruses have been extensively studied for the treatment of cancer. They are genetically engineered viruses, which are able to selectively infect and kill the cancer cells causing no harm to normal cells. Adenoviruses are the most commonly used viruses in the gene therapy field and their oncolytic variants are currently under evaluation in many clinical trials. The cell killing properties of oncolytic adenoviruses against the cancer cells have been known for a long time. In addition, it is known that they can activate immune system. To achieve more selective and effective antitumor effects several modifications of oncolytic adenoviruses have been studied. During my internship I worked on the development of a new cancer vaccine platform based on peptide-coated conditionally replicating adenovirus (PeptiCRAd). The PeptiCRAd technology consists of a serotype 5 adenoviruses which are coated with tumorderived peptides. The aim of the thesis was to evaluate the antitumor efficacy of the PeptiCRAd. The cytopathic effects of the PeptiCRAd were studied in vitro using human adenocarcinoma cell line, A549. In this experiment three different treatments were used to study the cytopathic effects of the PeptiCRAd and Ad5Δ24-CpG- virus or polyK-SIINFEKL- peptide alone. The cell viability was assayed using MTS reagent and quantified by spectrophotometer. The antitumor effects were also studied in vivo using immunocompetent C57BL/6 mice bearing B16-OVA melanoma tumors. Tumor-bearing mice were treated with Ad5Δ24-CpG- virus, SIINFEKL- peptide or the PeptiCRAd. To evaluate the antitumor effects, tumor volume was observed after the treatments. In this study, I show that PeptiCRAd and Ad5Δ24-CpG- virus both have oncolytic effects in vitro against A549 cells. In vitro Ad5Δ24-CpG- virus showed significantly better cytopathic effects at high concentration compared to PeptiCRAd. In vivo the PeptiCRAd showed strongest antitumor effect on the growth of established tumors. At the end of the experiment the volume of the tumor was significantly smallest in the PeptiCRAd group.
Onkolyyttisiä viruksia on tutkittu laajasti syövän hoidossa. Ne ovat geneettisesti muokattuja viruksia, jotka pystyvät selektiivisesti infektoimaan ja tappamaan syöpäsoluja vahingoittamatta normaaleja soluja. Adenovirukset ovat yleisimmin käytettyjä viruksia geeniterapiassa ja näiden virusten muunnoksia arvioidaan useissa kliinisissä kokeissa tällä hetkellä. Onkolyyttisten adenovirusten syöpäsoluja tappavat ominaisuudet on tiedetty jo pitkään. Tämän lisäksi tiedetään, että ne voivat aktivoida immuunijärjestelmää. Jotta saavutettaisiin selektiivisempiä ja tehokkaampia kasvainta tuhoavia vaikutuksia, useita muunnelmia onkolyyttisistä adenoviruksista on tutkittu. Harjoitteluni aikana olin mukana kehittämässä uutta syöpärokotemallia, joka perustuu peptidillä päällystettyyn, ehdollisesti replikoituvaan adenovirukseen (PeptiCRAd). PeptiCRAd:n teknologia koostuu serotyypin 5 adenoviruksista, jotka päällystetään kasvaimesta peräisin olevilla peptideillä. Työn tavoitteena oli arvioida PeptiCRAd:n tehoa kasvainta vastaan. PeptiCRAd:n soluja tappavaa tehoa tutkittiin in vitro käyttämällä ihmisen adenokarsinooman solulinjaa, A549. Soluja tappavia vaikutuksia tutkittiin käsittelemällä soluja sekä PeptiCRAd:lla että pelkästään Ad5Δ24-CpG- viruksella ja polyK-SIINFEKL- peptidillä. Solujen viabiliteetti tutkittiin käyttämällä MTS reagenssia ja solujen määrä määritettiin spektrofotometrisesti. Kasvainta tuhoavia vaikutuksia tutkittiin myös in vivo normaalin immuunijärjestelmän omaavilla C57BL/6- hiirillä, jotka kantoivat B16-OVA melanooman kasvaimia. Hiirten kasvaimia hoidettiin Ad5Δ24-CpG- viruksella, SIINFEKL- peptidillä tai PeptiCRAd:lla. Kasvainta tuhoavien vaikutusten tutkimista varten, kasvaimen kokoa seurattiin hoitojen jälkeen. Tässä työssä osoitin, että PeptiCRAd:lla ja Ad5Δ24-CpG- viruksella molemmilla on kasvainsoluja tappavia vaikutuksia in vitro A549- syöpäsoluja kohtaan. Ad5Δ24-CpG- virus osoitti in vitro merkittävästi parempia soluja tappavia vaikutuksia suuremmilla pitoisuuksilla kuin PeptiCRAd. In vivo PeptiCRAd osoitti selkeimmin kasvainta tuhoavia vaikutuksia vaikuttamalla muodostuneiden kasvainten kasvuun. Kokeen lopussa kasvainten koko oli merkittävästi pienin PeptiCRAd ryhmässä.
Keyword(s): PeptiCRAd oncolytic adenovirus antitumor effect onkolyyttinen adenovirus kasvainta tuhoavat vaikutukset


Files in this item

Files Size Format View
MSc thesis Vainionpaa.pdf 1.307Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record