Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lahopuun spatiaalinen jakautuminen Suomen talousmetsissä

Show full item record

Title: Lahopuun spatiaalinen jakautuminen Suomen talousmetsissä
Author(s): Kantola, Tuula
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest Sciences
Discipline: Forest Resource Science and Technology (Forest inventory)
Language: Finnish
Acceptance year: 2010
Abstract:
Coarse woody debris (CWD) is an important indicator of biodiversity in forests, the source of organic material and carbon dioxide in the atmosphere and the habitat for a wide variety of organisms. In southern Finland, the amount of CWD per hectare in fresh mineral soils of old spruce-dominant forests can be as much as 90–120 m3 ha-1. In managed forests, however, it is only about 2–10 m3 ha-1, due to the management methods used in forests. The spatial pattern of CWD in managed forests is an essential research area, although it has rarely been studied. With knowledge of the spatial pattern of CWD in managed forests, it is possible to investigate inventory methods of rare phenomena, such as adaptive cluster sampling or line intersect sampling. The field measurements were performed in eastern Finland as part of one of the most extensive projects in Finland to inventory rare phenomena. Altogether 340 hectares of managed forest were inventoried by strip survey and over 11 600 dead trees were measured. The spatial pattern of CWD was examined with Ripley’s K –method. The method allows spatial assessment at different scales among and between species and enables one to determine how CWD is located in the study area used. The results of this study indicate that the CWD is located clustered in the area level in every spatial scale below 25 m. The spatial pattern of the CWD was complete random in approximately 63% of the forest management compartments in every studied spatial scale. The spatial pattern was clustered in 12% of the compartments. The spatial pattern was a mixture of random and clustered pattern in the rest (25%) of the compartments. In the future, the results of the study will be used as background information for examining inventory methods of rare phenomena and damages in managed forests.
Lahopuu on tärkeä talousmetsien monimuotoisuusindikaattori. Kuollut tai kuoleva puu on myös tärkeä orgaanisen materiaalin lähde, hiilen sitoja, sekä elinympäristö suurelle määrälle erilaisia kasveja ja eläimiä. Eteläisen Suomen vanhoissa luonnontilaisissa kuusikoissa lahopuun määrä voi olla jopa 90–120 m3 ha-1. Talousmetsissä lahopuun määrä samalla alueella on keskimäärin ainoastaan 2–10 m3 ha-1, johtuen muun muassa käytetyistä metsänhoitotoimenpiteistä. Lahopuun spatiaalista jakautumista talousmetsiin on tutkittu tähän mennessä ainoastaan vähän. Tieto lahopuun jakautumisesta on tärkeää esimerkiksi harvinaisten ilmiöiden inventointimenetelmiä kehitettäessä, esimerkkinä adaptiivinen ryväsotanta (ACS). Inventointi suoritettiin Itä-Suomessa, Sonkajärven Rautavaaran kuntien alueilla. Inventointiprojekti oli yksi Suomen suurimmista harvinaisten ilmiöiden kartoitusprojekteista. Yhteensä 340 ha alueelta talousmetsää mitattiin yli 11 600 kuollutta puuta. Lahopuun spatiaalista jakautumista tutkittiin Ripleyn K-funktion avulla. Menetelmän avulla ilmiön tilajärjestystä voidaan tutkia alueella eri mittakaavoissa. Tulosten perusteella lahopuu on tutkimusalueella aluetasolla jakautunut ryhmittäin kaikilla tutkituilla mittakaavoilla (< 25 m). Kuviotason tulokset osoittavat, että noin 63 %:lla metsätalouskuvioista lahopuun tilajärjestys on täysin satunnainen kaikilla tutkituilla mittakaavoilla. Kuvioista 12 %:lla tilajärjestys oli kaikilla mittakaavoilla ryhmittäinen ja lopuilla noin 25 %:lla kuvioista tilajärjestys oli sekoitus satunnaisesta ja ryhmittäisestä. Tulevaisuudessa tutkimuksen tuloksia käytetään aputietona harvinaisten ilmiöiden sekä metsätuhojen inventointimenetelmien kehitystyössä.
Keyword(s): spatial pattern coarse woody debris inventory for rare forest phenomena Ripley's K spatiaalinen jakautuminen lahopuu harvinaisten ilmiöiden inventointi Ripleyn K-funktio metsävarojen inventointi


Files in this item

Files Size Format View
Pro_gradu_Kantola_2010.pdf 916.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record