Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Noroviruksen desinfektio : geenimonistusmenetelmän luotettavuuden parantaminen

Show full item record

Title: Noroviruksen desinfektio : geenimonistusmenetelmän luotettavuuden parantaminen
Author(s): Grönroos, Silvia
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine
Language: Finnish
Acceptance year: 2010
Abstract:
Tässä työssä käytettiin pohjana aikaisemmin julkaistua työtä (Nuanualsuwan ja Cliver, 2002), ja tarkoituksena oli tutkia työssä kuvatun menetelmän soveltuvuutta noroviruksen havaitsemiseen sekä sitä, kuinka erilaiset desinfektioaineet tehoavat noroviruksen eliminoinnissa. Menetelmä perustuu esikäsittelyyn, jossa ennen reaaliaikaista RT-PCR geenimonistusta lisätään näytteisiin proteinaasi K:ta ja ribonukleaasia (RNAsi). Esikäsittelyllä on tarkoitus poistaa vaurioituneet ei-infektiiviset viruspartikkelit ja genomit näytteestä, joka helpottaisi ihmiselle vaarallisen noroviruksen tunnistamista. Norovirusta sisältäviä näytteitä analysoitiin reaaliaikaisella RT-PCR:llä nukleiinihapposaostuksen jälkeen. Tulokset vahvistivat mm. etanolin ja kloorin tehon noroviruksen eliminoinnissa. Työssä huomattiin myös, että monet aineet jättivät jälkeensä suuren määrän inaktivoitua virusta, mikä on aikaisemmin saattanut johtaa esimerkiksi etanolin tehon aliarviointiin. Menetelmän käyttökelpoisuus sai myös vahvistuksen, mutta osoitti, että menetelmässä on vielä runsaasti kehittämisen varaa. Esikäsittelymenetelmiä tulisi kehittää spesifisemmiksi jotta niitä voisi hyödyntää käytännössä esimerkiksi epidemioiden yhteydessä ja tutkittaessa uusia desinfektioaineita.
Keyword(s): norovirus disinfection RT-PCR ribonucleases endopeptidase K


Files in this item

Files Size Format View
Final-Tutkielma.pdf 393.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record