Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Besiktning av häst

Show simple item record

dc.date.accessioned 2016-08-10T09:12:04Z und
dc.date.accessioned 2018-07-30T08:11:36Z
dc.date.available 2016-08-11T21:00:04Z und
dc.date.available 2018-07-30T08:11:36Z
dc.date.issued 2016-08-10
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/165482
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Besiktning av häst sv
ethesis.discipline Equine Surgery en
ethesis.discipline Hevoskirurgia fi
ethesis.discipline Hästkirurgi sv
ethesis.department Avdelningen för klinisk häst- och smådjursmedicin sv
ethesis.department Department of Equine and Small Animal Medicine en
ethesis.department Kliinisen hevos- ja pieneläinlääketieteen osasto fi
ethesis.faculty Faculty of Veterinary Medicine en
ethesis.faculty Veterinärmedicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/f3d16a17-630c-43fb-86ad-031dba66d6a9
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Haga, Maija
dct.issued 2016
dct.language.ISO639-2 swe
dct.abstract Avhandlingen innehåller en forskningsdel och en litteraturöversikt som ger insikt i besiktning av häst. En besiktning av häst inför köp och försäljning utförs av en veterinär för att få veta hästens nuvarande hälsotillstånd. Undersökningen görs för att hjälpa den potentiella köparen att fatta beslut. I denna avhandling ges en generell beskrivning i hur en besiktning går till med fokus på ortopediska problem och röntgenundersökning. Mycket få studier har i helhet undersökt en besiktning, där man tagit i beaktande alla fynd både i den kliniska undersökningen och röntgenundersökningen och jämfört dessa med besiktningens slutresultat. Det finns litterära verk som beskriver hur en besiktning skall gå till samt olika studier som behandlar ortopediska problem hos unghästar på fölauktioner. I den retrospektiva undersökningen besiktades 27 hästar av halvblodstyp för att hitta de vanligaste avvikelserna och deras samband. Alla hästar genomgick en klinisk undersökning. Hästarnas nedre extremiteter undersöktes i vila och rörelse samt genom böjprov. Röntgenundersökning gjordes hos 78 % av hästarna. I resultatet kan man se att vid proximalt och distalt böjprov reagerade 70 % av hästarna. Största delen av reaktionerna var milda. De flesta röntgenfynden förekom i hasen och kotleden. Den totala mängden hästar med initialhälta var 33 %. Besiktningarna kategoriserades och 22 % godkändes utan villkor, 41 % godkändes villkorligt och 37 % underkändes. Inget statistisk samband förekom mellan hästar som reagerat på böjprov och olika röntgenfynd. Inte heller mellan initialhälta och böjprov eller ledsvulland och böjprov. I studien hittades en stor del milda fynd, men de förekom lika frekvent hos halta som hos friska hästar. Avvikelserna ledde sällan till underkännande förutom vid initialhälta. I tidigare forskning har man inte funnit korrelation mellan böjprov, röntgenfynd och framtida hältor. Besiktningar är omtivstade eftersom man endast med en undersökning borde förutspå hästens framtida användbarhet. Det krävs stor nogrannhet och yrkesskicklighet för att kunna avgöra avvikelsernas betydelse för hästens framtida hälsa. För att få bättre forskningsresultat borde besiktningsfynden noga dokumenteras och hästen följas upp i framtiden. Alla veterinärer utför besiktningen individuellt, men det finns några generella principer som är bra att känna till. Studien kan vara till nytta speciellt för nyutexaminerade som vill ha en inblick i ämnet. sv
dct.subject besiktning sv
dct.subject häst sv
dct.subject hälta sv
dct.subject böjprov sv
dct.subject röntgenundersökning sv
dct.language sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language Swedish en
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language svenska sv
ethesis.supervisor Niemelä, Tytti
ethesis.thesistype Tutkielma (Eläinlääketieteen lisensiaatti) fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201804208431
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Haga.pdf 3.666Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record