Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Valittujen oksisterolien ja D-vitamiiniin liittyvien yhdisteiden fotoionisaatiomassaspektrometrinen tutkiminen rotan aivoleikkeistä

Show full item record

Title: Valittujen oksisterolien ja D-vitamiiniin liittyvien yhdisteiden fotoionisaatiomassaspektrometrinen tutkiminen rotan aivoleikkeistä
Author(s): Säilä, Pasi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Pharmaceutical Chemistry
Language: Finnish
Acceptance year: 2016
Abstract:
Oxysterols and vitamin D related compounds are found to be biologically active in brain. They might be involved in different psychiatric and neurodegenerative diseases. These compounds have traditionally been analysed from tissues using somewhat laborious and time-consuming gas chromatograpy and liquid chromatography mass spectrometric methods. To the side of these methods ambient desorption ionization methods have been developed. The advantage of these methods is rapid and easy operation. Usually minimal or no sample pretreatment is required. In addition these methods can be applied to imaging of for example tissues. The aim of this work was to study if it is possible to detect certain oxysterols and vitamin D related compounds from rat brain tissue samples with desorption atmospheric pressure photoionization (DAPPI). The compounds chosen to this study were cholesterol, vitamin D3, 25-hydroxyvitamin D3, 7-dehydrocholesterol, desmosterol and 7-ketocholesterol. DAPPI is especially suitable for efficient ionization of this kind of neutral and non-polar compounds. Detected MS and MSn spectras of the brain tissue samples were compared to those obtained from standard compounds. As a result we could not detect vitamin D3, 25-hydroxyvitamin D3, 7-dehydrocholesterol, desmosterol from rat brain samples with DAPPI. Excluding vitamin D3 it is possible that those other analytes are present at the spectras of brain samples but there is some other compound with same mass which makes the reliable identification of studied compounds impossible. 7-ketocholesterol and cholesterol were the only compunds we detected from brain tissue sections. 7-ketocholesterol can be formed via auto-oxidation in samples containing excess amount of cholesterol. According to this study it is impossible to say if the detected 7-ketocholesterol is formed endogenously or during sample preparation and analysis.
Oksisteroleilla ja D-vitamiiniin liittyvillä yhdisteillä on havaittu monia biologisia vaikutuksia aivoissa. Ne voivat liittyä erilaisiin psykiatrisiin ja neurodegeneratiivisiin sairauksiin. Näiden yhdisteiden tutkimiseen kudoksista on perinteisesti käytetty melko työläitä ja aikaa vieviä nestekromatografia- tai kaasukromatografiamassaspektrometrisiä menetelmiä. Näiden menetelmien rinnalle on kehitetty avoimen ympäristön desorptioionisaatiomenetelmiä. Niiden etuna on analyysin nopeus ja helppous. Yleensä näytettä ei tarvitse esikäsitellä tai vain vähäinen esikäsittely riittää. Lisäksi näiden menetelmien avulla voidaan tarkasti selvittää missä päin esimerkiksi kudosnäytettä tutkittava yhdiste tarkalleen sijaitsee. Työn tarkoituksena oli tutkia havaitaanko valittuja oksisteroleja ja D-vitamiiniin liittyviä yhdisteitä rotan aivoleikkeistä desorptiofotoionisaatiolla ilmanpaineessa (DAPPI). Tutkimukseen valitut yhdisteet olivat kolesteroli, D3-vitamiini, 25-OH-D3-vitamiini, 7-dehydrokolesteroli, desmosteroli ja 7-ketokolesteroli. DAPPI soveltuu erityisen hyvin tällaisten neutraalien ja poolittomien yhdisteiden analysointiin. Aivoleikkeistä mitattuja spektrejä vertailtiin standardeihin MS- ja MSn-mittauksilla. Mittausten perusteella voidaan todeta, että D3-vitamiinia, 25-OH-D3-vitamiinia, 7-dehyrokolesterolia ja desmosterolia ei havaita rotan aivoleikkeistä DAPPI:lla. D3-vitamiinia lukuun ottamatta on mahdollista, että edellä mainituista analyytit ovat osana aivoista havaitussa spektrissä, mutta jokin muu samalla massalla esiintyvä yhdiste tekee tutkittavan yhdisteen luotettavan tunnistamisen mahdottomaksi. Tutkituista yhdisteistä aivoleikkeistä havaittiin 7-ketokolesteroli ja kolesteroli. 7-ketokolesterolia voi syntyä auto-oksidaation seurauksena paljon kolesterolia sisältävissä näytteissä. Tämän tutkimuksen perusteella oli mahdotonta sanoa, onko havaittu 7-ketokolesteroli endogeenisesti muodostunut vai muodostuuko se näytteiden säilytyksen vai analyysin aikana.
Keyword(s): vitamin D oxysterol mass spectrometry desorption atmospheric pressure photoionization rat brain tissue D-vitamiini oksisterolit massaspektrometria desorptiofotoionisaatio ilmanpaineessa rotan aivokudos


Files in this item

Files Size Format View
Pro_gradu_Saila_Pasi_2016.pdf 1.436Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record