Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Artikaiinihydrokloridin preformulointi ja artikaiinikurlausveden kehittäminen

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-07-29T13:00:37Z und
dc.date.accessioned 2018-07-03T14:41:01Z
dc.date.available 2011-10-19T07:38:29Z und
dc.date.available 2018-07-03T14:41:01Z
dc.date.issued 2010-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/17386
dc.title Artikaiinihydrokloridin preformulointi ja artikaiinikurlausveden kehittäminen fi
ethesis.discipline Farmaceutisk teknologi sv
ethesis.discipline Pharmacy Technology en
ethesis.discipline Farmasian teknologia fi
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Korpilahti, Riikka
dct.issued 2010
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract The purpose of this study was to develop articaine gargling water for local anesthesia in mouth and throat. Articaine is an amide type local anesthetic. Articaine has quick onset and it is short-acting. Articaine is safe and effective and it has rarely any adverse events. Allergic reactions are also uncommon. It has been planned to be done clinical trials with this gargling water. Xylitol and apple flavour were chosen as sweeteners to the gargling water and sodium carboxymethylcellulose was chosen as a viscosity enhancer. The purpose was also to increase preformulation knowledge of articaine in solution and in solid state. Articaine hydrochloride powder was investigated for shelf-life and for properties which are important in tableting in case it will be developed to a tablet formulation later. Compatibility of articaine hydrochloride and excipients of gargling water as powders was investigated by storing powders in temperature of 25 °C and relative humidity of 60 % up to three months. The shelf-life of articaine gargling water was investigated by storing the formulation in temperature of 25 °C and relative humidity of 60 % up to three months. Articaine concentration of solutions was determined by UV/VIS-spectrophotometry and high performance liquid chromatography (HPLC). Powders were investigated by HPLC and differential scanning calorimetry. Solid state of articaine hydrochloride powder was also investigated by X-ray powder diffractometry. In addition tablets were compressed from articaine hydrochloride. Compatibility of articaine with preservatives was also investigated in case it is necessary to add preservative to gargling water later. Methylparaben, propylparaben and potassium sorbate were chosen to this study. This study was done in solutions by storing solutions in temperature of 40 °C up to one and half months and determining articaine concentrations with HPLC. Articaine gargling water which is stabile for at least three months in room temperature was successfully developed. There were not any incompatibilities with articaine and excipients except with potassium sorbate. Articaine gargling water can be taken to the clinical trials. In compression study it was found that it is possible to make tablets from articaine hydrochloride. Breaking strengths of these tablets of pure articaine hydrochloride were not high but with suitable excipients it will be possible to create tablets hard enough. en
dct.abstract Työn tarkoituksena oli kehittää artikaiinikurlausvesi suun ja nielun puudutukseen ennen gastroskopiatutkimusta. Artikaiini on amidirakenteinen paikallispuudute, jonka puudutevaikutus alkaa nopeasti ja puudutevaikutuksen kesto on lyhyestä keskipitkään. Artikaiini on turvallinen ja tehokas puudute, jonka haittavaikutukset ovat yleensä vähäisiä ja allergiset reaktiot harvinaisia. Kurlausliuos olisi tarkoitus viedä kliinisiin tutkimuksiin. Kurlausvesiformulaatioon valittiin makeutusaineiksi ksylitoli ja omena-aromi aikaisemmin tehdyn lääkeaineen karvaan maun peittämistä käsitellen tutkimuksen pohjalta. Kurlausliuoksesta haluttiin tehdä viskoosimpi liuos, että saataisiin pidennettyä artikaiinin kontaktiaikaa suun ja nielun limakalvon kanssa. Viskositeetin kohottajaksi valittiin natriumkarboksimetyyliselluloosa. Lisäksi työn tarkoitus oli laajentaa artikaiinin preformulointitietoja sekä kiinteän että liuostilan osalta. Artikaiinihydrokloridijauheesta tutkittiin säilyvyyttä ja tabletoinnin kannalta tärkeitä ominaisuuksia mahdollista myöhempää tablettimuotoista valmistetta varten. Artikaiinihydrokloridin ja kurlausveden apuaineiden yhteensopivuutta tutkittiin kiinteistä aineista, joita säilytettiin lämpötilassa 25 °C ja suhteellisessa kosteudessa 60 % kolmeen kuukauteen asti. Kliinisiin tutkimuksiin suunnitellun formulaation säilyvyyttä tutkittiin säilyttämällä formulaatiota lämpötilassa 25 °C ja suhteellisessa kosteudessa 60 % kolmeen kuukauteen asti. Liuosnäytteiden artikaiinipitoisuuksia mitattiin UV/VIS-spektrofotometrisesti ja korkean erotuskyvyn nestekromatografia -menetelmällä (HPLC). Kiinteiden jauhenäytteiden stabiiliutta tutkittiin HPLC-menetelmällä ja erottelevalla pyyhkäisykalorimetrillä. Lisäksi artikaiinihydrokloridijauhetta tutkittiin mm. jauheröntgendiffraktometrillä ja puristamalla artikaiinihydrokloridista puhdasainetabletteja. Tutkimuksessa haluttiin myös selvittää artikaiinin yhteensopivuutta säilöntäaineiden kanssa, jos kurlausveteen olisi myöhemmin tarve lisätä säilöntäaine. Tutkittaviksi säilöntäaineiksi valittiin metyyli- ja propyyliparabeeni sekä kaliumsorbaatti. Säilöntäaineiden yhteensopivuutta artikaiinin kanssa tutkittiin liuoksissa, joita säilytettiin lämpötilassa 40 °C puoleentoista kuukauteen asti ja joiden artikaiinipitoisuus määritettiin HPLC-menetelmällä. Tutkimuksessa onnistuttiin kehittämään artikaiinikurlausliuos, joka pysyy stabiilina kolme kuukautta huoneen lämmössä. Artikaiinin ja käytettyjen apuaineiden välillä ei myöskään havaittu yhteensopimattomuuksia, mutta säilöntäaineista artikaiinin kanssa yhteensopimattomaksi osoittautui kaliumsorbaatti. Artikaiinikurlausvesi voidaan viedä kliinisiin tutkimuksiin. Artikaiinihydrokloridin puristuvuustutkimukset osoittivat että artikaiinihydrokloridista on mahdollista puristaa koossa pysyviä tabletteja. Tablettien murtolujuudet eivät olleet kovin suuria, mutta sopivilla apuaineilla tableteista voidaan saada tarpeeksi kovia. fi
dct.subject articaine en
dct.subject gargling water en
dct.subject stability en
dct.subject sodium carboxymethylcellulose en
dct.subject xylitol en
dct.subject artikaiini fi
dct.subject kurlausvesi fi
dct.subject säilyvyys fi
dct.subject natriumkarboksimetyyliselluloosa fi
dct.subject ksylitoli fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151100
dc.type.dcmitype Text
dc.identifier.laitoskoodi F550
dc.identifier.ainekoodi 5540

Files in this item

Files Size Format View
Gradu Korpilahti.pdf 1.506Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record