Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Lateral kefalometrisk analys av svalgets dimensioner hos patienter med Turners syndrom

Show full item record

Title: Lateral kefalometrisk analys av svalgets dimensioner hos patienter med Turners syndrom
Author(s): Eklund, Mikaela
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Dentistry
Discipline: Orthodontics
Language: Swedish
Acceptance year: 2010
Abstract:
Turners syndrom beror på avsaknaden av en X kromosom antingen helt (45X), eller delvis (ex. mosaikismkaryotyper 45,X/46XX) och drabbar 1 på 2000 flickor, vilka karakteriseras av kortväxthet och utebliven sekundär könskaraktär. Medicineringen består av tillväxthormon och estrogen. Kraniofakialt ses retrognatiska käkar, en liten mandibula samt en stor kranialbasvinkel. I denna studie ville vi utreda ifall svalget påverkas då käkarna är retrognatiska. 35 skallateralbilder från flickor med Turners syndrom och 35 kontrollbilder från friska flickor i åldrarna 6.5-21 år undersöktes genom standard kefalometrisk analys med sex linjära och tio angulära mått som kompletterades med sex mått från svalget och jämfördes statisktiskt med parat T-test. Alla sex mått i svalget var mindre hos flickorna med Turners syndrom. Två av svalgmåtten var statisktiskt signifikant mindre, PNS-ad2 (p=0.019) och PAS (p=0.012). Detta betyder att syndromet antingen i sig, eller sekundärt i och med de retrognatiska käkarna, gör svalget smalare.
Keyword(s): Turner syndrome cephalometry pharynx craniofacial morphology


Files in this item

Files Size Format View
Lateral kefalom ... v svalgets dimensioner.pdf 375.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record