Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Rupturerad hjärtinfarkt och haemopericardiumtamponation som dödsorsak i Nylands län

Show full item record

Title: Rupturerad hjärtinfarkt och haemopericardiumtamponation som dödsorsak i Nylands län
Author(s): Latvala, Rasmus
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Haartman Institute
Discipline: Pathology
Language: Swedish
Acceptance year: 2010
Abstract:
Denna postmortem studie gjordes för att utreda hur dödsfall med haemopericardiumtamponation som komplikation till rupturerad hjärtinfarkt uttryckt sig bland befolkningen i Nylands län i Finland under åren 1998 till 2006. Materialet erhölls från statistikcentralens nationella dödsorsaksregister och från obduktionsdatabasen Q-pati över patienter i Mejlans, Helsingfors. Med hjälp av materialet jämfördes fördelningar och räknades grundläggande karakteristiska drag ut baserat på kön, ålder, dödsdatum och infarktens anatomiska lokalisation i hjärtat. Tiden från hjärtinfarkt till död uppskattades enligt hjärtinfarktens histologiska utseende. Enligt resultaten dog kvinnor oftare och snabbare än män av haemopericardiumtamponation efter hjärtinfarkt. Rupturen skedde oftast i vänster kammare. Åldersintervallet 65-69 och äldre förknippades med ökad mortalitet. Dödsfallsfrekvensen var högst i maj samt under sensommaren. I undersökningen framkom att kvinnor över 65 år tillhör den största riskgruppen att dö i haemopericardiumtamponation efter hjärtinfarkt. Årstidsvariationer i mängden dödsfall påvisades där maj och sensommaren hade de flesta dödsfallen.
Keyword(s): Post-Infarction Heart Rupture Pericardial Effusion Cardiac Tamponade Myocardial Infarction


Files in this item

Files Size Format View
Rupturerad hjar ... odsorsak i Nylands lan.pdf 190.3Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record