Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Krooninen junktionaalinen stomatiitti lymfosyyttikertymineen : diagnoosin spesifiointi immunohistokemiallisin menetelmin

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-10-06T04:15:03Z
dc.date.accessioned 2015-07-29T08:13:57Z
dc.date.available 2010-10-06T04:15:03Z
dc.date.available 2015-07-29T08:13:57Z
dc.date.issued 2010-10-06T04:15:03Z
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/17605
dc.title Krooninen junktionaalinen stomatiitti lymfosyyttikertymineen : diagnoosin spesifiointi immunohistokemiallisin menetelmin fi
ethesis.discipline Odontological Pathology en
ethesis.discipline Hammaslääketieteellinen patologia fi
ethesis.discipline Odontologisk patologi sv
ethesis.department Institutionen för odontologi sv
ethesis.department Institute of Dentistry en
ethesis.department Hammaslääketieteen laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Ahmed Haji Omar, Abdirisak
dct.issued 2010
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Oral lichen planus (OLP) on yleisen ihotaudin lichen planuksen suun limakalvojen manifestaatio. Krooninen junktionaalinen stomatiitti (KJS) on suhteellisen tuntematon tauti, jolle on tunnusomaista epiteelinalaisen strooman lymfaattinen infiltraatio. Lymfaattinen infiltraation esiintyminen on myös OLP:n diagnostisena kriteerinä. OLP:n ja KJS:n erotusdiganoosi on epäselvä ja taudit voivat olla jopa saman taudin eri muotoja. Värjäsimme 10 OLP- ja 10 KJS näytettä tutkiaksemme näiden mahdollisia eroja. Käytimme seuraavia markkereita CD1-a, CD3, CD4, CD5, CD8 ja CD20. Luokittelimme tulokset neliportaisen asteikon perusteella ja käytimme Fishern exact testiä tilastolliseen analyysiin. CD20 positiivisia B-lymfosyyttejä oli enemmän KJS:ssä kuin OLP:ssä, pääosin lymfaattisten follikkelirakkuloiden johdosta. CD4 positiiviset T-lymfosyytit olivat enemmistönä OLP:ssä kun verrattiin niiden suhdetta CD8 positiivisiin T-lymfosyytteihin. Erot olivat tilastollisesti merkittäviä. Tulosten perusteella OLP:n ja KJS:n lymfaattisessa infiltraatiossa on eroavaisuuksia, joskin lopullisen selvyyden saavuttamiseksi lisätutkimukset olisivat tarpeen. fi
dct.subject Immunohistochemistry en
dct.subject Lichen planus en
dct.subject Chronic junctional stomatitis en
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Suomalainen, Kimmo
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507282390
dc.type.dcmitype Text
dc.identifier.laitoskoodi H30519
ethesis-internal.updated TRUE2

Files in this item

Files Size Format View
Tutkielma.pdf 151.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record