Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Sähköntuotannon ulottuvuuksia : aineistolähtöinen malli olennaisista yhteyksistä

Show full item record

Title: Sähköntuotannon ulottuvuuksia : aineistolähtöinen malli olennaisista yhteyksistä
Author(s): Kiviluoma, Juha
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Limnology and Environmental Protection
Discipline: Environmental Protection Science
Language: Finnish
Acceptance year: 2003
Abstract:
Työn tavoitteena oli muodostaa kokonaiskuva sähköjärjestelmän sisäisistä ja ulkoisista vuorovaikutussuhteista. Sähköntuotantoa tarkasteltiin ympäristöönsä kytkeytyvänä systeeminä tieteidenvälisestä näkökulmasta. Tätä tarkoitusta varten rakennettiin menetelmä laajan kokonaisuuden hahmottamiseksi ja sovellettiin sitä sähköntuotannon alalle. Menetelmäperustuu grounded theoryyn ja systeemiajatteluun: Aineisto kerättiin ja luokiteltiin grounded theorya soveltaen. Systeemiajattelua käytettiin aineiston analyysissä ja aihealuetta kuvaavien mallien luomisessa. Aineisto kerättiin haastattelemalla sähköntuotannon ja -kulutuksen asiantuntijoita. Sen pohjalta rakennettiin useita alamalleja kuvaamaan sähköntuotantokompleksin osajärjestelmiä sekä näitä yhdistävä päämalli. Alamallien aihealueiksi muodostuivat tekninen sähköjärjestelmä, sähköjärjestelmän talous, sähkönsäästö, yhteiskunnallinen vaikuttaminen, ympäristö sekä tuotantorakenteen uusiminen. Lisäksi työssä esitettiin aineistosta nousseita kriteerejä hyvälle sähköjärjestelmälle ja sähköjärjestelmään liittyviä toimijoita. Mallien yhteydessä käsiteltiin myöseri tuotantomuotojen ominaisuuksia. Työn tuloksia tarkasteltiin kriittisesti kirjallisuuden valossa ja arvioitiin luotujen mallien sovellettavuutta. Malleja on mahdollista hyödyntää tieteenalarajoja ylittävän energiatutkimuksen jäsentäjänä sekä arvioitaessa kestävämmän energiapolitiikan edellytyksiä järjestelmätasolla.
Keyword(s): grounded theory sähköntuotanto sähkönkulutus tieteidenvälisyys monitieteisyys systeemiajattelu energiapolitiikka sähköntuotantokompleksi aineistolähtöinen malli


Files in this item

Files Size Format View
tiiviste.pdf 6.726Kb PDF
sahkontu.pdf 465.8Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record