Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ajan sisäkkäiset tilat : Arkkitehtuuri, valokuva ja menneisyyden esittäminen W. G. Sebaldin romaanissa Austerlitz

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-25T10:24:25Z
dc.date.accessioned 2016-01-20T09:01:29Z
dc.date.available 2010-11-25T10:24:25Z
dc.date.available 2016-01-20T09:01:29Z
dc.date.issued 2005-05-30
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/19554
dc.title Ajan sisäkkäiset tilat : Arkkitehtuuri, valokuva ja menneisyyden esittäminen W. G. Sebaldin romaanissa Austerlitz fi
ethesis.discipline Allmän litteraturvetenskap sv
ethesis.discipline Comparative Literature en
ethesis.discipline Yleinen kirjallisuustiede fi
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6d0ba7d5-fc6a-45fb-92e8-a9359d84cd88
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/2c8c5be5-fe81-4e17-a429-6c85e6b5a157
ethesis.department Institutionen för konstforskning sv
ethesis.department Institute for Art Research en
ethesis.department Taiteiden tutkimuksen laitos fi
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Kaakinen, Kaisa
dct.issued 2005
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract In her thesis, Kaisa Kaakinen analyzes how the German emigrant author W. G. Sebald (1944-2001) uses architecture and photography in his last novel "Austerlitz" to represent time, history and remembering. Sebald describes time in spatial terms: it is like a building, the rooms and chambers of which are connected to each other. The poetics of spatial time manifests itself on multiple levels of the text. Kaakinen traces it in architectural representations, photographic images, intertextuality, as well as in the form of the text, using the concept of spatial form by Joseph Frank. Architectural and photographic representations serve as meeting points for different aspects and angles of the novel and illustrate the idea of a layered present that has multiple connections to the past. The novel tells a story of Jacques Austerlitz, who as a small child was sent from Prague to Britain in one of the so-called Kindertransports that saved children from Central Europe occupied by the National Socialists. Only gradually he remembers his Jewish parents, who have most likely perished in Nazi concentration camps. The novel brings the problematic of writing about another person's past to the fore by the fact that Austerlitz's story is told by an anonymous narrator, Austerlitz's interlocutor, who listens to and writes down Austerlitz's story. Kaakinen devotes the final part of her thesis to study the demands of representing a historical trauma, drawing on authors such as Dominick LaCapra and Michael Rothberg. Through the analysis of architectural and photographic representations in the novel, she demonstrates how Austerlitz highlights the sense of singularity and inaccessibility of memories of an individual, while also stressing the necessity - and therefore a certain kind of possibility - of passing these memories to another person. The coexistence of traumatic narrowness and of the infinity of history is reflected in ambivalent buildings. Some buildings in the novel resemble reversible figures: they can be perceived simultaneously as ruins and as construction sites. Buildings are also shown to be able to both cover and preserve memories - an idea that also is repeated in the use of photography, which tends to both replace memories and cause an experience of the presence of an absent thing. Commenting and critisizing some recent studies on Sebald, the author develops a reading which stresses the ambivalence inherent in Sebald's view on history and historiography. Austerlitz shows the need to recognize the inevitable absence of the past as well as the distance from the experiences of others. Equally important, however, is the refusal to give up narrating the past: Sebald's novel stresses the necessity to preserve the sites of the past, which carry silent traces of vanished life. The poetics of Austerlitz reflects the paradox of the simultaneous impossibility and indispensability of writing history. en
dct.abstract Tutkielmassa tarkastellaan arkkitehtuurin, valokuvan ja historian roolia W.G. Sebaldin romaanissa Austerlitz. Siinä tutkitaan tapoja, joilla valokuvaa ja arkkitehtuuria käytetään romaanissa ajan ja historian kuvaamiseen. Austerlitzin poetiikkaa luonnehditaan tilallisen ajan poetiikaksi. Austerlitzissa aikaa kuvataan sisäkkäisinä tiloina tai palimpsestisina kerrostumina, joissa nykyisyys on läheisessä yhteydessä menneisyyden eri hetkiin. Tilallisen ajan poetiikka osoittautuu monitahoiseksi ilmiöksi. Se ilmenee romaanin kuvauksissa tiloista ja rakennuksista, joissa menneisyys on edelleen läsnä, tekstin runsaassa intertekstuaalisuudessa sekä valokuvan käytössä. Myös teoksen kerronta seuraa ajatusta ajan sisäkkäisistä tiloista: siihen on upotettu useita sisäkkäisiä kertomuksia. Romaanin nimihenkilö Jacques Austerlitz on lähetetty vuonna 1938 sotalapseksi Englantiin ja unohtanut varhaisen lapsuutensa Prahassa. Englannissa kasvaneen Austerlitzin juutalaiset vanhemmat ovat mitä luultavimmin menehtyneet keskitysleireillä, minkä hän päästää tietoisuuteensa vasta vuosikymmenien päästä. Romaani ei esitä Austerlitzin vähä vähältä rekonstruoimaa tarinaa kronologisesti vaan kerii tarinan auki paikkojen ja kuvien herättämin assosiaatioin - tavalla, joka muistuttaa Austerlitzin omaa kokemusta torjutun menneisyyden muistamisesta. Teoksen muodon analyysissa hyödynnetään Joseph Frankin tilallisen muodon käsitettä. Austerlitzin alkuosan motiivit, kuten rautatiet ja savupiiput, saavat vasta loppuosan valossa merkityksensä ja niiden voidaan nähdä viittaavan epäsuorasti juutalaisten joukkotuhoon. Romaanissa arkkitehtuuri toimii mielen ja muistin metaforana. Austerlitz muistaa menneisyytensä tapahtumia astumalla uudestaan niiden tapahtumapaikkoihin, unohdettuihin huoneisiin. Austerlitz ja kertoja myös noutavat paikoista toisten ihmisten muistoja. Tällöin antiikin retoriikasta periytyvä ars memoriae -kuvasto asetetaan kuvaamaan toisten ihmisten muistojen säilyttämisen ja välittämisen vaikeutta. Myös valokuva tähdentää romaanissa sitä, että toisen ihmisen kokemukset säilyvät aina tutkimattomina. Arkkitehtuuri ja valokuva kuitenkin hahmottavat myös ajatusta nykyisyydessä syntyvästä menneisyyden tulkinnasta, joka mahdollistaa toisen ihmisen muistojen kunnioittamisen. Tutkielmassa analysoidaan romaanissa muodostuvaa ja "perheyhtäläisestä" historvaikutelmaa verkostomaisesta iasta, joka vastustaa "monumentaalista", kattavuuteen pyrkivää historiankirjoitusta. Romaanissa hahmottuva eettinen historiankirjoitus tunnustaa menneisyyden poissaolon, mutta korostaa myös menneisyyden jälkien, "indeksien", avulla aina uudestaan kirjoitettavan historian merkitystä. Romaanissa tilallinen aika ilmentää siten sekä Austerlitzin traumaattista kokemusta menneisyyden toistumisesta että ajatusta menneisyyden muistamisen tärkeydestä. Lopuksi tutkielmassa tarkastellaan sitä, minkälaiseen valoon Sebaldin romaani asettuu kun sitä luetaan yhteydessä keskusteluun, jota on käyty juutalaisten joukkotuhon esittämisestä kirjallisuudessa. Kaakinen suhteuttaa Sebald-luentansa eritoten Anne Whiteheadin Sebald-tulkintoihin sekä Dominick LaCapran ja Michael Rothbergin kirjoituksiin historiallisen trauman esittämisestä. Tilallisen ajan poetiikka ei kadota otetta historiasta eikä yksilöllisistä kokemuksista, vaan Sebaldin romaani onnistuu tasapainoilemaan yksilön traumaattisen kokemuksen ainutkertaisuuden tunnustamisen ja näihin kokemuksiin eläytymisen välillä. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Riikonen, Hannu
ethesis.supervisor Mikkonen, Kai
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe20061396
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Interlocking Spaces of Time : On Architecture, Photography and Representing the Past in W. G. Sebald's Austerlitz en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
ajansisa.pdf 480.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record