Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Vapaata mielenjuoksua : Suomenkielisen freestyle-rapin ilmenemismuodot, estetiikka ja kompositio

Show full item record

Title: Vapaata mielenjuoksua : Suomenkielisen freestyle-rapin ilmenemismuodot, estetiikka ja kompositio
Author(s): Palonen, Tuomas
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Institute for Cultural Research
Discipline: Folklore Studies
Language: Finnish
Acceptance year: 2008
Abstract:
The thesis is about Finnish freestyle-rap, a modern form of oral poetry producing improvised rap lyrics at the moment of performance. The research material consists of interviews with seven freestyle experts and a DVD from Finnish Rap Championships 2005 containing freestyle-rap. The thesis has three goals: describing the different variations or subgenres of freestyle, outlining the esthetics and register of freestyle, and examining the composition of freestyle. The research material acts a central role in the thesis but the theoretical framework is also wide: cornerstones are John Miles Foley's register analysis, oral formulaic theory and William Levelt's psycholinguistic theory on planning of speech. Freestyle is divided into three partially overlapping genres with slight variation in conventions. The genres are freestyle battle, cypher, and live freestyle. Freestyle's esthetics are composed of certain qualities and preferences: the rhyme is a syllabically repeating vocal rhyme. The rapping must be synchronised with the background rhythm and the rhyme comes in the end of the line. The lyrics must be somehow anchored to the surroundings and the moment of performance. The style of rapping, ie. flow, has to be personal one way or the other. Individual formulas are used to some extent in freestyle compostition. When planning the lines, all other content is subordinate to the rhyme, whose phonetic processing is the primary act in the planning of freestyle. This discovery sets Levelt's theory open to doubt.
Tutkielma käsittelee suomenkielistä freestyle-rapia, modernia suullisen runouden muotoa, jossa tuotetaan rap- eli hiphop-lyriikkaa esityshetkessä improvisoiden. Aineistona on seitsemän alan harrastajan haastattelut sekä freestyle-rapia sisältävä DVD-julkaisu vuoden 2005 Rapin SM-kisoista. Tutkimuksen lähtökohtia on kolme: freestyle-rapin eri ilmenemismuotojen kartoittaminen, freestylen estetiikan ja rekisterin hahmottaminen sekä freestyle-komposition selvittäminen. Käsittely pohjaa vahvasti aineistoon, mutta tutkimuksessa on myös laaja teoreettinen viitekehys: keskeisiä kiinnekohtia ovat John Miles Foleyn rekisteritutkimus, oral formulaic -teoria sekä William Leveltin psykolingvistinen puheensuunnitteluteoria. Freestyle jakautuu kolmeen osittain limittäiseen ilmenemismuotoon, joihin liittyy hieman erilaisia käytänteitä. Muodot ovat kilpailuhenkinen battle, ryhmämuotoinen cypher sekä keikkatilanteessa tapahtuva freestyle. Freestylen estetiikka rakentuu tietyistä ominaispiirteistä ja preferensseistä: riimi on tavukohtaisesti kertaantuva vokaaliriimi. Räppääminen on rytmitettävä taustamusiikin mukaan, ja riimi osuu yleensä tahdin loppuun. Lyriikka on sidottava jollakin tavalla esityshetkeen ja -ympäristöön. Räppäämistyylin eli flow:n on oltava jollakin tavalla omaperäinen. Lyriikan kompositiossa käytetään osittain hyväksi yksilöllisiä formuloita. Suunnitteluvaiheessa lauseen muu sisältö on alisteinen riimille, jonka foneettinen prosessointi on lauseensuunnittelussa etusijalla. Tämä havainto asettaa eräät Leveltin teorian perusolettamukset kyseenalaisiksi.


Files in this item

Files Size Format View
vapaatam.pdf 1.037Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record