Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Testa din inlärningsstil : En utredning om VAK i undervisning av det andra inhemska språket

Show full item record

Title: Testa din inlärningsstil : En utredning om VAK i undervisning av det andra inhemska språket
Author(s): Austin, Patrik
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Scandinavian Languages and Literature
Language: Swedish
Acceptance year: 2008
Abstract:
This thesis is an investigation of the significance of VAK, i.e. the visual, auditory and kinaesthetic learning styles, for language education. The research part evaluates the predictive validity of a VAK test commonly used in Finnish education. The results of the test were compared, respectively, with the results of a visual, an auditory and a kinaesthetic word test. 62 dyslexic language leaners participated in the tests. There was no statistically significant link between the results of the VAK test and the word tests. On the grounds of a voluntary questionnaire, most of the students did however consider it important that they are taught according to their personal learning style: visual, auditory or kinaesthetic. One of the goals of the study was to investigate the theoretical background of VAK. VAK does not seem to have a consistent theoretical basis, but combines various elements such as NLP pedagogy and Dunn's and Prashnig's learning style models that have previously been sharply criticized by scholars. The study leaves it open whether individual learning styles do exist, and how they could be diagnosed.
Tutkielma käsittelee oppimistyylien visuaalinen, auditiivinen ja kinesteettinen (VAK) taustaa ja merkitystä kieltenopetukselle. Tutkimusosan keskiössä on ns. havaintokanavatesti, jonka diagnosoiman oppilasluokituksen toteutumista käytännössä havainnoitiin visuaalisen, auditiivisen ja kinesteettisen tyylin mukaisten sanakokeiden avulla. Kokeisiin osallistui 62 lukivaikeuksisille suunnattujen kielikurssien oppilasta. Yhteyttä havaintokanavatestin ja oppimistulosten välillä ei ollut, vaan chi2-testin ja Kappa-arvojen perusteella ennustavuus oli sattumanvaraista. Koehenkilöiltä saadun vapaaehtoisen palautteen mukaan useimmat lukivaikeuksiset oppilaat pitävät kuitenkin tärkeänä sitä, että he saavat oman VAK-oppimistyylinsä mukaista opetusta. Yhtenä tutkimuksen tavoitteista oli VAK:n teoreettisen taustan selvittäminen. Kirjallisuuden perusteella VAK:lla ei ole yhtä yhtenäistä teoreettista pohjaa, vaan se koostuu erilaisista aineksista, kuten NLP-pedagogiikasta sekä Dunnin ja Prashnigin oppimistyylimalleista, jotka ovat aiemmin saaneet tutkijoilta kritiikkiä osakseen. Tutkielman perusteella jää avoimeksi kysymys, onko yksilöllisiä oppimistyylejä olemassa ja miten niitä voitaisiin diagnosoida.


Files in this item

Files Size Format View
testadin.pdf 442.1Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record