Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kissojen hammasresorptiot : esiintyvyys ja etiologiset tekijät

Show simple item record

dc.date.accessioned 2017-07-10T10:39:13Z und
dc.date.accessioned 2018-07-30T08:22:23Z
dc.date.available 2018-04-01T21:00:37Z und
dc.date.available 2018-07-30T08:22:23Z
dc.date.issued 2017-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/198887
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Kissojen hammasresorptiot : esiintyvyys ja etiologiset tekijät fi
ethesis.discipline Microbiology and Epidemiology en
ethesis.discipline Genetics en
ethesis.discipline Mikrobiologia ja epidemiologia fi
ethesis.discipline Genetiikka fi
ethesis.discipline Mikrobiologi och epidemiologi sv
ethesis.discipline Genetik sv
ethesis.department Avdelningen för veterinärmedicinska biovetenskap sv
ethesis.department Department of Veterinary Biosciences en
ethesis.department Eläinlääketieteellisten biotieteiden osasto fi
ethesis.faculty Faculty of Veterinary Medicine en
ethesis.faculty Veterinärmedicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Eläinlääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/f3d16a17-630c-43fb-86ad-031dba66d6a9
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Neittaanmäki, Henriikka
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Hammasresorptio on kissojen yleisin hammassairaus. Sairauden aiheuttavat odontoklastit eli hampaan luunsyöjäsolut, joiden aikaansaama hammaskudoksen tuhoutuminen johtaa lopulta hampaan menetykseen. Hammasresorptio voi alkaa mistä tahansa hampaan pinnalta, joten hampaiden röntgenkuvaus on olennainen osa diagnostiikkaa. Pitkälle edetessään muutokset ovat kivuliaita ja niiden ainoa hoito on tapauksesta riippuen hampaan poisto tai kruunuamputaatio. Hammasresorptioiden esiintyvyys on korkea, aikaisemmissa tutkimuksissa 29-67 % välillä. Sairauden etiologia on pitkälti epäselvä, vaikka lukuisia teorioita on esitetty. Kirjallisuudessa hammasresorptioiden on epäilty liittyvän mm. korkeaan ikään, rotuun, muihin suu- ja hammassairauksiin, virusinfektioihin sekä kissan ruokavalioon ja elinympäristöön liittyviin tekijöihin. Tämän tutkimuksen kirjallisuuskatsauksessa kartoitettiin hammasresorptioihin liitettyjä erilaisia etiologisia teorioita ja erilaisille populaatioille tehtyjä esiintyvyystutkimuksia. Sairauden patogeneesiä, diagnosointia ja hoitoa käsiteltiin lyhyesti. Tutkielma sisältää alkuperäistutkimuksen, joka on poikittaistutkimusaineistosta tehty tapaus-verrokkianalyysi. Tutkimuksessa käytettiin internetkyselynä toteutettua kissojen terveyskyselyaineistoa. Tähän analyysiin otettiin mukaan vastaukset 8115 kissasta. Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli selvittää hammasresorption esiintyvyyttä suomalaisilla maatiais- ja rotukissoilla. Hypoteesina oli, että hammasresorption esiintyvyys olisi korkeampi puhdasrotuisilla kissoilla ja tietyissä roduissa. Toisena tavoitteena oli arvioida hammasresorption riskitekijöitä tarkastelemalla sairautta eri ikäryhmissä sekä suhteessa sukupuoleen, ruokavalioon, elinympäristöön, muihin suu- ja hammassairauksiin ja kissojen muihin sairauksiin. Hypoteesina oli, että hammasresorption riskitekijät olisivat kirjallisuudessa aikaisemmin kuvattujen kaltaisia. Monimuuttujaisen logistisen regressiomallin avulla laskettiin ennusteita hammasresorption esiintymisen todennäköisyydelle erilaisilla kissoilla. Kissojen hammasresorption esiintyvyys suomalaisille kissanomistajille suunnatussa internetkyselyssä oli 3,9 %. Esiintyvyys oli tässä tutkimuksessa alhaisempi kuin sellaisissa, joissa kissojen hampaita on tutkittu kliinisesti. Esiintyvyys oli tietyissä roduissa huomattavasti muita rotuja korkeampi. Hammasresorptioon tilastollisesti merkitsevästi assosioituvia ominaisuuksia olivat rotu, ruoan saatavuus, stomatiitti, parodontiitti ja interaktioina toistensa kanssa ikä, ientulehdus ja hammaskivi. Hammasresorptioon assosioituvat tekijät olivat pääasiassa aikaisemmin kirjallisuudessa kuvattujen kaltaisia. Tietyillä roduilla on lisääntynyt alttius, mikä voi viitata geneettiseen komponenttiin hammasresorption etiologiassa. Rodun yhteys hammasresorptioon vaatisi kuitenkin tarkempaa selvitystä kliinisillä jatkotutkimuksilla. fi
dct.subject hammasresorptio fi
dct.subject prevalenssi fi
dct.subject logistinen regressio fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Lohi, Hannes
ethesis.supervisor Virtala, Anna-Maija
ethesis.supervisor Vapalahti, Katariina
ethesis.thesistype Tutkielma (Eläinlääketieteen lisensiaatti) fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201804208505
dc.type.dcmitype Text
dct.subject.ysa kissa fi
dct.subject.ysa riskitekijät fi

Files in this item

Files Size Format View
lisensiaatin_tu ... aanmaki_Henriikka_2017.pdf 1011.Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record