Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kehittämisen kompastuskivet : myytit kehittämishankkeen keskusteluissa

Show full item record

Title: Kehittämisen kompastuskivet : myytit kehittämishankkeen keskusteluissa
Author(s): Korhonen, Satu-Mari
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Education
Discipline: Adult education
Language: Finnish
Acceptance year: 2004
Abstract:
I studied discussions during development project. Aim of the study was to analyse, what way workers represented their work: how normalized way of interpretation - myths - appeared in discourse and what consequences these utterances caused to drift of discussion. Change laboratory, which is a development method, is based to developmental work research methodology. Development is designed to be successful by learning activity and learning acts. Preventing factors of learning have been studied widely. Research has leaned to concept of resistance to change. Phenomenon of learning has been interpreted to be successful only if everybody has an agreement about the situation. There is also a new kind of concept of resistance. Resistance can be seen as a part of learning, normal processing of the learning activity. Another preventing factor can be seen as disorders of discourse, which are verbal ways of telling something that aren t real. Theoretically I consider these verbal ways as myth interpretations, which can be used as argumentative tools. I used analysis of discourse as an analytical method. Results of analysis revealed four different myth interpretations in workers discussions. Character of work was been described with myths "unforeseen situations" and "disturbances are normal". Work was also described to be functional with myths "system works" and "workers cause disturbances". Change laboratory discussions can be described as different social languages, which caused diverse perspectives to workers and researchers representations. Social languages also affected the way people analysed disturbances and system. Critical phase of change laboratory method seems to be analysis of disturbances and planning new mode of action. Myth utterances were used to reject ways of developing, analysis of system level and need of development. Myth utterances worked three different ways: ineffective, active or passive.
Tutkin kehittämisprosessin aikana käytyjä keskusteluja. Tutkimuksen tarkoituksena on analysoida, millä tavoin kehittämiseen osallistuneet työntekijät puhuivat työstään: kuinka vakiintuneet tulkintatavat - myytit - näyttäytyvät puheessa ja miten myyttilausumat vaikuttavat keskustelun kulkuun. Kehittämismenetelmänä käytetty muutoslaboratorio perustuu kehittävän työntutkimuksen metodologiaan. Kehittäminen on suunniteltu toteutuvaksi oppimistoiminnan ja oppimistekojen mukaisesti. Organisaatioiden oppimisen estymistä on tutkittu runsaasti. Muutosvastarintaa koskevissa tutkimuksissa on ollut hallitsevana käsitys muutoksen onnistumisesta ainoastaan saavutetun yksimielisyyden jälkeen. Nojaan tutkimuksessa uudenlaiseen käsitykseen, jossa resistanssi nähdään oppimisprosessiin kuuluvana asian työstämisenä. Oppimisen estymistä on mahdollista tarkastella myös puheen häiriöinä, jotka ovat puheen keinoja irtaannuttaa käsiteltävä asia "todellisuudest". Tarkastelen kehittämisen estymistä kielellisten keinojen kautta. Tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen kuuluu puheen tarkastelu myyttisinä tulkintoina, joita hyödynnetään argumentoinnin välineenä kehittämisen aikana. Aineiston käsittelyssä käytän diskurssianalyyttista lähestymistapaa. Analyysin tuloksena ilmeni työntekijöiden puheessa neljä erilaista myyttistä tulkintaa. Työn luonnetta kuvattiin "ennakoimaton työ" ja "häiriöt ovat normaaleja" -myyteillä. Järjestelmän toimivuutta todisteltiin "järjestelmä pelaa" ja "häiriöt johtuvat työntekijöistä" -myyteillä. Tutkimustuloksena paljastui muutoslaboratoriokeskusteluissa erilaisia sosiaalisia kieliä. Työntekijät ja tutkijat tarkastelivat häiriöitä ja kehittämisen kohteena olevaa järjestelmää eri lähtökohdista. Muutoslaboratoriomenetelmän kriittiset vaiheet koskivat häiriöiden käsittelyä ja uusien toimintatapojen suunnittelua. Myyttilausumia käytettiin keskusteluissa torjumaan kehittämisen tapoja, järjestelmätason analyysia ja kehittämistarvetta. Myyttilausumat toimivat keskusteluissa kolmella tavalla: aktiivisina, tehottomina ja passiivisina.


Files in this item

Files Size Format View
kehittam.pdf 1.154Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record