Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Hemisfäärien välinen funktionaalinen asymmetria ja visuaalisen informaation emotionaalinen lataus : erilliset alijärjestelmät myönteisille ja kielteisille emootioille?

Show full item record

Title: Hemisfäärien välinen funktionaalinen asymmetria ja visuaalisen informaation emotionaalinen lataus : erilliset alijärjestelmät myönteisille ja kielteisille emootioille?
Author(s): Nikkanen, Mikko
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Psychology
Discipline: Cognitive science
Language: Finnish
Acceptance year: 2001
Abstract:
Tämän tutkimuksen tavoitteena oli edesauttaa emootioiden arkkitehtuurin ymmärtämistä. Kosslynin ja Koenigin (1995) malli johti meidät muodostamaan hypoteesin, jonka mukaan emotionaalinen järjestelmä jakaantuu kahteen erilliseen alijärjestelmään. Toinen näistä järjestelmistä käsittelisi myönteisiä emootioita ja toinen kielteisiä. Ensimmäisen hypoteesimme mukaan oikea hemisfääri olisi erikoistunut kielteisten ärsykkeiden käsittelyyn ja vasen hemisfääri myönteisten ärsykkeiden käsittelyyn. Toinen hypoteesimme käsitteli hemisfäärien välisen asymmetrian muuttumista henkilön emotionaalisen tilan mukaan. Tämän hypoteesin mukaan tietynlaisen emotionaalisen tilan aikaansaaminen syventäisi hemisfäärien välistä asymmetriaa. Tässä yhteydessä puhumme ärsykkeen "kuumasta" käsittelystä. Koetehtävänämme oli myönteisten, neutraalien ja kielteisten ärsykkeiden emotionaalisen latauksen arviointi. Esitimme ärsykkeet joko oikeaan tai vasempaan näkökentän puoliskoon (ns. jaetun näkökentän menetelmä), jolloin saatoimme verrata oikean ja vasemman hemisfäärin suoriutumista sekä itsenäisinä että keskenään. Tulokset eivät tukeneet hypoteesejamme. Mielenkiintoisin esiin noussut ilmiö oli se, että oikea hemisfääri käsitteli neutraaleja ärsykkeitä nopeammin kuin vasen hemisfääri, mutta vain saatettuamme ensin osanottajan myönteiseen emotionaaliseen tilaan.
Keyword(s): emootio hemisfäärien välinen funktionaalinen asymmetria emotionaalisen tilan aikaansaaminen emotionaalinen lataus


Files in this item

Files Size Format View
hemisfaa.pdf 179.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record