Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Concepts and Object-Oriented Knowledge Representation

Show full item record

Title: Concepts and Object-Oriented Knowledge Representation
Author(s): Pesonen, Petteri
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Arts, Department of Psychology
Discipline: Cognitive science
Language: English
Acceptance year: 2002
Abstract:
Tutkielma käsittelee nykyisiä kognitiotieteen teorioita käsitteistä ja niiden mallintamista oliokeskeisillä tietämyksen esittämisen menetelmillä. Käsiteteorioista käsitellään klassinen, määritelmäteoria, prototyyppiteoria, duaaliteoriat, uusklassinen teoria, teoria-teoria ja atomistinen teoria. Oliokeskeiset menetelmät ovat viime aikoina jakautuneet kahden tyyppisiin kieliin: oliopohjaisiin ja luokkapohjaisiin. Uudet olio-pohjaiset olio-ohjelmointikielet antavat käsitteiden representointiin mahdollisuuksia, jotka puuttuvat aikaisemmista luokka-pohjaisista kielistä ja myös kehysmenetelmistä. Tutkielma osoittaa, että oliopohjaisten kielten uudet piirteet tarjoavat keinoja, joilla käsitteitä voidaan esittää symbolisessa muodossa paremmin kuin perinteisillä menetelmillä. Niillä pystytään simuloimaan kaikkea mitä luokkapohjaisilla kielillä voidaan, mutta ne pystyvät lisäksi simuloimaan perheyhtäläisyyskäsitteitä ja mahdollistavat olioiden dynaamisen muuttamisen ilman, että siinä rikotaan psykologisen essentialismin periaatetta. Tutkielma osoittaa lisäksi vakavia puutteitta, jotka koskevat koko oliokeskeistä menetelmää.
Keyword(s): käsitteet käsiteteoriat tekoäly komputationaalinen psykologia olio-ohjelmointi tiedon esittäminen


Files in this item

Files Size Format View
concepts.pdf 178.3Kb PDF
abstrakti.pdf 23.82Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record