Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Concepts and Object-Oriented Knowledge Representation

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-25T10:57:46Z
dc.date.accessioned 2015-05-26T12:14:29Z
dc.date.available 2010-11-25T10:57:46Z
dc.date.available 2015-05-26T12:14:29Z
dc.date.issued 2002-03
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/19971
dc.title Concepts and Object-Oriented Knowledge Representation en
ethesis.discipline Cognitive science en
ethesis.discipline Kognitiotiede fi
ethesis.discipline Kognitionsvetenskap sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/2a26937d-e5bb-4073-82b6-e8a788de2d65
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/e2207f5d-f3ed-42e2-91e6-94fc7e223c1e
ethesis.department Department of Psychology en
ethesis.department Psykologian laitos fi
ethesis.department Psykologiska institutionen sv
ethesis.faculty Faculty of Arts en
ethesis.faculty Humanistiska fakulteten sv
ethesis.faculty Humanistinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/4c936847-0cd8-46d4-b842-e9ebb8670ab7
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Pesonen, Petteri
dct.issued 2002
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Tutkielma käsittelee nykyisiä kognitiotieteen teorioita käsitteistä ja niiden mallintamista oliokeskeisillä tietämyksen esittämisen menetelmillä. Käsiteteorioista käsitellään klassinen, määritelmäteoria, prototyyppiteoria, duaaliteoriat, uusklassinen teoria, teoria-teoria ja atomistinen teoria. Oliokeskeiset menetelmät ovat viime aikoina jakautuneet kahden tyyppisiin kieliin: oliopohjaisiin ja luokkapohjaisiin. Uudet olio-pohjaiset olio-ohjelmointikielet antavat käsitteiden representointiin mahdollisuuksia, jotka puuttuvat aikaisemmista luokka-pohjaisista kielistä ja myös kehysmenetelmistä. Tutkielma osoittaa, että oliopohjaisten kielten uudet piirteet tarjoavat keinoja, joilla käsitteitä voidaan esittää symbolisessa muodossa paremmin kuin perinteisillä menetelmillä. Niillä pystytään simuloimaan kaikkea mitä luokkapohjaisilla kielillä voidaan, mutta ne pystyvät lisäksi simuloimaan perheyhtäläisyyskäsitteitä ja mahdollistavat olioiden dynaamisen muuttamisen ilman, että siinä rikotaan psykologisen essentialismin periaatetta. Tutkielma osoittaa lisäksi vakavia puutteitta, jotka koskevat koko oliokeskeistä menetelmää. fi
dct.subject käsitteet fi
dct.subject käsiteteoriat fi
dct.subject tekoäly fi
dct.subject komputationaalinen psykologia fi
dct.subject olio-ohjelmointi fi
dct.subject tiedon esittäminen fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe20021257
dc.type.dcmitype Text
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
concepts.pdf 178.3Kb PDF
abstrakti.pdf 23.82Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record