Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Neulemallien muodikkuus : näkyvätkö kansainväliset muotitrendit suomalaisten käsityölehtien neulemalleissa?

Show full item record

Title: Neulemallien muodikkuus : näkyvätkö kansainväliset muotitrendit suomalaisten käsityölehtien neulemalleissa?
Author(s): Pussinen, Kirsi
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Behavioural Sciences, Department of Home Economics and Craft Science
Discipline: Craft Science
Language: Finnish
Acceptance year: 2007
Abstract:
The aim of this work was to study, whether international fashion trends show in knit designs in Finnish craft magazines and how trends are modified. Women's knitted clothes and accessories in autumn winter season 2005 2006 were analyzed. Future research, trends, fashion, designing and knitting provides theoretical basis for this study. The trend material of this study came from Carlin Women's knitwear winter 2005 2006, which is fashion forecast for Women's knitwear. In addition to the trend book, I selected two international fashion magazines to reinforce this study. Fashion magazines were L'Officiel, 1000 models, Milan - New York - winter 05/06, No 52, April 2005 and Collezioni Donna, Prêt-à-porter autumn-winter 2005 2006, No 107. Finnish craft magazines in this study were MODA's issues 4/2005, 5/2005, 6/2005 and Novita's issues autumn 2005, winter 2005 and Suuri Käsityölehti's issues 8/2005, 9/2005, 10/2005. For the base of the analyze I took themes from the trend book. From fashion magazines I searched knitwear designs and these designs were sorted out by themes of trend book. To this trend and fashion material I compared knit designs from craft magazines. I analyzed how fashion trends show in knit designs and how they are modified. I also studied what features of trends were shown and which did not appear in knit designs of the craft magazines. For analyzing trend pictures and knit designs in craft magazines I applied qualitative content analysis and image analysis. According to the results of this research, effects of trend can be recognized in knit designs of craft magazines, although the fashion trends have been applied very discreetly. Knit designs were very similar regardless of magazine. The craft magazine data included approximately as many designs from Novita and MODA. In Suuri Käsityölehti provided only fifth of the designs data. There were also designs in MODA and Suuri Käsityölehti, which were made of Novita's yarns. This research material includes yarns of 15 different yarn manufacturers. Although half of all knit designs were knitted from Novita's yarn. There were 10 different yarns from Novita. Nevertheless Novita's yarn called Aino was the most popular. Finnish craft magazines have not respond to popularity of knitting. Magazines do not provide any novelty designs for knitters. Knit designs in Finnish craft magazines are usually practical basic designs without any innovativeness.
Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää näkyvätkö kansainväliset muotitrendit suomalaisten käsityölehtien neulemalleissa ja miten niitä on sovellettu. Tutkimuksen kohteena olivat naisten neulomalla valmistetut vaatteet ja asusteet syksy talvisesongissa 2005 2006. Teoreettisen taustan tutkimukselle muodostavat tulevaisuudentutkimus, trendit ja muoti sekä suunnittelu ja neulonta. Aineiston trendimateriaalina on Carlinin Women's knitwear winter 2005 2006, joka on naisten neuleiden trendejä esittelevä muotiennuste. Trendikirjaa täydensi kaksi kansainvälistä muotilehteä: L'Officiel, 1000 models, Milan - New York - Winter 05/06, No 52, april 2005 ja Collezioni Donna, Prêt-à-porter autumn-winter 2005 2006, No 107. Suomalaisista käsityölehdistä mukana olivat: MODAn numerot 4/2005, 5/2005, 6/2005 ja Novitan numerot syksy 2005, talvi 2005 sekä Suuren Käsityölehden numerot 8/2005, 9/2005, 10/2005. Analysoinnin pohjaksi otin trendikirjan teemat. Muotilehdistä etsin neulemallit ja lajittelin ne trendin teemojen mukaan. Tähän muodostuneeseen trendi- ja muotiaineistoon vertasin käsityölehtien neulemalleja ja lajittelin ne näihin teemoihin. Tutkin miten muotitrendit näkyvät neulemalleissa ja miten niitä on sovellettu. Tutkin myös sitä, mitä trendissä oli esitelty mutta, mitä ei näkynyt käsityölehtien neuleissa. Aineiston analyysissä on sovellettu kvalitatiivista sisällönanalyysiä sekä kuva-analyysiä. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan päätellä, että käsityölehtien neulemalleissa näkyi trendien vaikutus. Muotitrendejä oli kuitenkin sovellettu erittäin varovaisesti. Neulemallit ovat hyvin samankaltaisia riippumatta lehdestä. Käsityölehtien aineistosta Novitassa ja MODAssa oli suunnilleen yhtä paljon malleja. Suuren käsityölehden malleja oli vain noin viidesosa aineistosta. Novitan langoista tehtyjä malleja oli myös MODAssa ja Suuressa käsityölehdessä. Tutkimuksen aineiston käsityölehtien neulemalleissa oli käytetty 15 eri lankavalmistajan lankoja. Kuitenkin puolet koko tutkimuksen neulemalleista oli toteutettu Novitan langoista. Neulemalleissa oli käytetty 10 eri Novitan lankaa, siitä huolimatta koko aineiston neulemalleista Novitan Aino-lanka oli suosituin. Suomalaisissa käsityölehdissä ei ollut vastattu neulomisen suosioon. Lehdissä ei ole tarjolla uutuusneuleita neulonnanharrastajille. Suomalaisten käsityölehtien neulemallit ovat yleensä käytännöllisiä perusneuleita eikä ne ole innovatiivisia.
Keyword(s): fashion trend knitting knitting design craft magazine design muoti trendi neulonta neulemalli käsityölehti suunnittelu


Files in this item

Files Size Format View
neulemal.pdf 3.295Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record