Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Neulemallien muodikkuus : näkyvätkö kansainväliset muotitrendit suomalaisten käsityölehtien neulemalleissa?

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-25T11:07:33Z
dc.date.accessioned 2015-05-26T12:15:49Z
dc.date.available 2010-11-25T11:07:33Z
dc.date.available 2015-05-26T12:15:49Z
dc.date.issued 2007-05-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/20073
dc.title Neulemallien muodikkuus : näkyvätkö kansainväliset muotitrendit suomalaisten käsityölehtien neulemalleissa? fi
ethesis.discipline Craft Science en
ethesis.discipline Käsityötiede fi
ethesis.discipline Slöjdvetenskap sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/02b00933-6337-4310-b543-b28ab4bc726d
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/2e6b2e03-fda6-4738-9f6f-a01fd74209b8
ethesis.department Department of Home Economics and Craft Science en
ethesis.department Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos fi
ethesis.department Institutionen för hushålls- och slöjdvetenskap sv
ethesis.faculty Faculty of Behavioural Sciences en
ethesis.faculty Beteendevetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty käyttäytymistieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Pussinen, Kirsi
dct.issued 2007
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract The aim of this work was to study, whether international fashion trends show in knit designs in Finnish craft magazines and how trends are modified. Women's knitted clothes and accessories in autumn winter season 2005 2006 were analyzed. Future research, trends, fashion, designing and knitting provides theoretical basis for this study. The trend material of this study came from Carlin Women's knitwear winter 2005 2006, which is fashion forecast for Women's knitwear. In addition to the trend book, I selected two international fashion magazines to reinforce this study. Fashion magazines were L'Officiel, 1000 models, Milan - New York - winter 05/06, No 52, April 2005 and Collezioni Donna, Prêt-à-porter autumn-winter 2005 2006, No 107. Finnish craft magazines in this study were MODA's issues 4/2005, 5/2005, 6/2005 and Novita's issues autumn 2005, winter 2005 and Suuri Käsityölehti's issues 8/2005, 9/2005, 10/2005. For the base of the analyze I took themes from the trend book. From fashion magazines I searched knitwear designs and these designs were sorted out by themes of trend book. To this trend and fashion material I compared knit designs from craft magazines. I analyzed how fashion trends show in knit designs and how they are modified. I also studied what features of trends were shown and which did not appear in knit designs of the craft magazines. For analyzing trend pictures and knit designs in craft magazines I applied qualitative content analysis and image analysis. According to the results of this research, effects of trend can be recognized in knit designs of craft magazines, although the fashion trends have been applied very discreetly. Knit designs were very similar regardless of magazine. The craft magazine data included approximately as many designs from Novita and MODA. In Suuri Käsityölehti provided only fifth of the designs data. There were also designs in MODA and Suuri Käsityölehti, which were made of Novita's yarns. This research material includes yarns of 15 different yarn manufacturers. Although half of all knit designs were knitted from Novita's yarn. There were 10 different yarns from Novita. Nevertheless Novita's yarn called Aino was the most popular. Finnish craft magazines have not respond to popularity of knitting. Magazines do not provide any novelty designs for knitters. Knit designs in Finnish craft magazines are usually practical basic designs without any innovativeness. en
dct.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää näkyvätkö kansainväliset muotitrendit suomalaisten käsityölehtien neulemalleissa ja miten niitä on sovellettu. Tutkimuksen kohteena olivat naisten neulomalla valmistetut vaatteet ja asusteet syksy talvisesongissa 2005 2006. Teoreettisen taustan tutkimukselle muodostavat tulevaisuudentutkimus, trendit ja muoti sekä suunnittelu ja neulonta. Aineiston trendimateriaalina on Carlinin Women's knitwear winter 2005 2006, joka on naisten neuleiden trendejä esittelevä muotiennuste. Trendikirjaa täydensi kaksi kansainvälistä muotilehteä: L'Officiel, 1000 models, Milan - New York - Winter 05/06, No 52, april 2005 ja Collezioni Donna, Prêt-à-porter autumn-winter 2005 2006, No 107. Suomalaisista käsityölehdistä mukana olivat: MODAn numerot 4/2005, 5/2005, 6/2005 ja Novitan numerot syksy 2005, talvi 2005 sekä Suuren Käsityölehden numerot 8/2005, 9/2005, 10/2005. Analysoinnin pohjaksi otin trendikirjan teemat. Muotilehdistä etsin neulemallit ja lajittelin ne trendin teemojen mukaan. Tähän muodostuneeseen trendi- ja muotiaineistoon vertasin käsityölehtien neulemalleja ja lajittelin ne näihin teemoihin. Tutkin miten muotitrendit näkyvät neulemalleissa ja miten niitä on sovellettu. Tutkin myös sitä, mitä trendissä oli esitelty mutta, mitä ei näkynyt käsityölehtien neuleissa. Aineiston analyysissä on sovellettu kvalitatiivista sisällönanalyysiä sekä kuva-analyysiä. Tutkimuksen tulosten perusteella voidaan päätellä, että käsityölehtien neulemalleissa näkyi trendien vaikutus. Muotitrendejä oli kuitenkin sovellettu erittäin varovaisesti. Neulemallit ovat hyvin samankaltaisia riippumatta lehdestä. Käsityölehtien aineistosta Novitassa ja MODAssa oli suunnilleen yhtä paljon malleja. Suuren käsityölehden malleja oli vain noin viidesosa aineistosta. Novitan langoista tehtyjä malleja oli myös MODAssa ja Suuressa käsityölehdessä. Tutkimuksen aineiston käsityölehtien neulemalleissa oli käytetty 15 eri lankavalmistajan lankoja. Kuitenkin puolet koko tutkimuksen neulemalleista oli toteutettu Novitan langoista. Neulemalleissa oli käytetty 10 eri Novitan lankaa, siitä huolimatta koko aineiston neulemalleista Novitan Aino-lanka oli suosituin. Suomalaisissa käsityölehdissä ei ollut vastattu neulomisen suosioon. Lehdissä ei ole tarjolla uutuusneuleita neulonnanharrastajille. Suomalaisten käsityölehtien neulemallit ovat yleensä käytännöllisiä perusneuleita eikä ne ole innovatiivisia. fi
dct.subject fashion en
dct.subject trend en
dct.subject knitting en
dct.subject knitting design en
dct.subject craft magazine en
dct.subject design en
dct.subject muoti fi
dct.subject trendi fi
dct.subject neulonta fi
dct.subject neulemalli fi
dct.subject käsityölehti fi
dct.subject suunnittelu fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Koskennurmi-Sivonen, Ritva
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe20071462
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Fashion of knits : How international fashion trends show in knit designs in Finnish craft magazines? en
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
neulemal.pdf 3.295Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record