Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Verkkokurssilla : opiskelijoiden kokemuksia toiminnasta yhteisöllisessä oppimisprosessissa Fle2-ympäristössä ja kokemusten näkyminen toimintaan osallistumisessa

Show full item record

Title: Verkkokurssilla : opiskelijoiden kokemuksia toiminnasta yhteisöllisessä oppimisprosessissa Fle2-ympäristössä ja kokemusten näkyminen toimintaan osallistumisessa
Author(s): Iivonen, Marjut
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Education, Department of Home Economics and Craft Science
Discipline: Education
Language: Finnish
Acceptance year: 2002
Abstract:
The study examines one case of students' experiences from the activity in a collaborative learning process in a networked learning environment, and explores whether or not the experiences explain the participation or lack of participation in the activities. As a research task the students' experiences in the database of the networked learning environment, participating in its construction, and the ways of working needed to build the database, were examined. To contrast the students' experiences, their actual participation in the building of the database was clarified. Based on actual participation, groups more active and more passive than average were separated, and their experiences were compared to each other. The research material was collected from the course Cognitive and Creative Processes, which was offered to studentsof the Department of Textile Teacher Education in University of Helsinki, and students of the Departments of Teacher Education Units giving textile education in Turku, Rauma and Savonlinna in the beginning of 2001. In this course, creativity was examined from a psychological and sosiocultural context with the aim of realizing a collaborative progressive inquiry process. The course was held in a network-based Future Learning Environment (Fle 2) except for the starting lecture and training the use of the learning environment. This study analyzed the learning diaries that the students had sent to the tutor once a week for four weeks, and the final thoughts written into the database of the learning environment. Content analysis was applied as the research method. The case was enriched from another point of view by examining the messages the students had written into the learning environment with the social network analysis. The theoretical base of the study looks at the research of computer-supported collaborative learning, the conceptions of learning as a process of participation and knowledge building, and the possibilities and limitations of network-based learning environments. The research results show, that both using the network-based learning environment and collaborative ways of studying were new to the students. The students were positively surprised by the feedback and support provided by the community. On the other hand, they also experienced problems with facelessness and managing the information in the learning environment. The active students seemed to be more ready for a progressive inquiry process. It can be seen from their attitudes and actions that they have strived to participate actively and invested into the process both from their own and the community's point of view. The more passive students reported their actions to get credits and they had a harder time of perceiving the thoughts presented in the net as common progression. When arranging similar courses in the future, attention should be paid to how to get the students to act in ways necessary for knowledge building, and different from more traditional ways of studying. The difficulties of students used to traditional studying methods to adapt to collaborative knowledge building were evident on the course Cognitive and Creative Processes.
Tutkimusaineisto kerättiin Kognitiiviset ja luovat prosessit -kurssilta, joka tarjottiin vuoden 2001 alussa Käsityön verkkoyliopiston kautta Helsingin yliopiston käsityönopettajan koulutuslinjan opiskelijoille sekä Turun, Rauman jaSavonlinnan opettajankoulutuslaitosten käsityönopetusta antavien yksiköiden opiskelijoille. Kurssilla tarkasteltiin luovuutta psykologisesta ja sosiokulttuurisesta kontekstista pyrkimyksenä toteuttaa yhteisöllinen tutkivan oppimisenprosessi. Kurssi toteutettiin verkostopohjaisessa Future Learning Environment 2, Fle 2-oppimisympäristössä aloitusluentoa ja oppimisympäristön käyttöön perehdyttämistä lukuun ottamatta. Tässä tutkimuksessa analysoitiin verkkokeskusteluun osallistuneiden opiskelijoiden kerran viikossa neljän viikon ajan tutorille lähettämät oppimispäiväkirjat sekä oppimisympäristön tietokantaan kirjoitettu loppupohdinta. Tutkimusmenetelmänä sovellettiin sisällönanalyysia. Tapausta rikastettiin toisesta näkökulmasta tarkastelemalla opiskelijoiden oppimisympäristöön kirjoittamia viestejä verkostoanalyysin avulla. Tutkimuksen teoreettisissa lähtökohdissa luodaan katsaus tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen tutkimukseen, käsityksiin oppimisesta osallistumisen ja tiedon rakentamisen prosesseina sekä verkostopohjaisten oppimisympäristöjen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin. Tutkimustulokset osoittavat, että sekä verkostopohjaisen oppimisympäristön käyttäminen että yhteisöllinen opiskelutapa olivat opiskelijoille uutta. Opiskelijat olivat positiivisesti yllättyneitä yhteisön antamasta palautteesta jatuesta. Toisaalta he kokivat myös verkostopohjaisen oppimisympäristön tiedon hallinnan ja kasvottomuuden ongelman. Tietokantakeskusteluun aktiivisesti osallistuneet opiskelijat tuntuivat olevan valmiimpia yhteisöllistä tutkivan oppimisen prosessia ajatellen. Heidän asenteistaan ja toimenpiteistään näkee, että he ovat pyrkineet osallistumaan vireästi ja panostaneet prosessiin sekä omasta että yhteisön näkökulmasta. Passiivisemmin osallistuneet opiskelijat raportoivat suorittamiaan toimenpiteitä ja heillä on ollut vaikeampaa mieltää verkossa esitettyjä ajatuksia yhteiseksi etenemiseksi. Tulevaisuudessa vastaavanlaisia kursseja järjestettäessä on syytä kiinnittää huomiota siihen, kuinka opiskelijat saadaan toimimaan tiedon rakentamisen vaatimin, perinteisemmistä opiskelukäytännöistä poikkeavin toimintakäytännöin. Kognitiiviset ja luovat prosessit -kurssilla oli nähtävissä perinteiseen opiskelutapaan tottuneiden opiskelijoiden vaikeudet sopeutua yhteisölliseen tiedonrakenteluun.
Keyword(s): computer supported collaborative learning knowledge building progressive Inquiry participation tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen tiedon rakentaminen tutkiva oppiminen osallistuminen


Files in this item

Files Size Format View
verkkoku.pdf 557.1Kb PDF
tiivistelma.pdf 5.650Kb PDF
abstract.pdf 9.416Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record