Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Verkkokurssilla : opiskelijoiden kokemuksia toiminnasta yhteisöllisessä oppimisprosessissa Fle2-ympäristössä ja kokemusten näkyminen toimintaan osallistumisessa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-25T11:07:35Z
dc.date.accessioned 2015-05-26T12:15:57Z
dc.date.available 2010-11-25T11:07:35Z
dc.date.available 2015-05-26T12:15:57Z
dc.date.issued 2002-08
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/20074
dc.title Verkkokurssilla : opiskelijoiden kokemuksia toiminnasta yhteisöllisessä oppimisprosessissa Fle2-ympäristössä ja kokemusten näkyminen toimintaan osallistumisessa fi
ethesis.discipline Education en
ethesis.discipline Kasvatustiede fi
ethesis.discipline Pedagogik sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/F4226438-042e-4a15-a362-947553f7d887
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/2e6b2e03-fda6-4738-9f6f-a01fd74209b8
ethesis.department Institutionen för hushålls- och slöjdvetenskap sv
ethesis.department Department of Home Economics and Craft Science en
ethesis.department Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Education en
ethesis.faculty Pedagogiska fakulteten sv
ethesis.faculty Kasvatustieteellinen tiedekunta fi
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Iivonen, Marjut
dct.issued 2002
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract The study examines one case of students' experiences from the activity in a collaborative learning process in a networked learning environment, and explores whether or not the experiences explain the participation or lack of participation in the activities. As a research task the students' experiences in the database of the networked learning environment, participating in its construction, and the ways of working needed to build the database, were examined. To contrast the students' experiences, their actual participation in the building of the database was clarified. Based on actual participation, groups more active and more passive than average were separated, and their experiences were compared to each other. The research material was collected from the course Cognitive and Creative Processes, which was offered to studentsof the Department of Textile Teacher Education in University of Helsinki, and students of the Departments of Teacher Education Units giving textile education in Turku, Rauma and Savonlinna in the beginning of 2001. In this course, creativity was examined from a psychological and sosiocultural context with the aim of realizing a collaborative progressive inquiry process. The course was held in a network-based Future Learning Environment (Fle 2) except for the starting lecture and training the use of the learning environment. This study analyzed the learning diaries that the students had sent to the tutor once a week for four weeks, and the final thoughts written into the database of the learning environment. Content analysis was applied as the research method. The case was enriched from another point of view by examining the messages the students had written into the learning environment with the social network analysis. The theoretical base of the study looks at the research of computer-supported collaborative learning, the conceptions of learning as a process of participation and knowledge building, and the possibilities and limitations of network-based learning environments. The research results show, that both using the network-based learning environment and collaborative ways of studying were new to the students. The students were positively surprised by the feedback and support provided by the community. On the other hand, they also experienced problems with facelessness and managing the information in the learning environment. The active students seemed to be more ready for a progressive inquiry process. It can be seen from their attitudes and actions that they have strived to participate actively and invested into the process both from their own and the community's point of view. The more passive students reported their actions to get credits and they had a harder time of perceiving the thoughts presented in the net as common progression. When arranging similar courses in the future, attention should be paid to how to get the students to act in ways necessary for knowledge building, and different from more traditional ways of studying. The difficulties of students used to traditional studying methods to adapt to collaborative knowledge building were evident on the course Cognitive and Creative Processes. en
dct.abstract Tutkimusaineisto kerättiin Kognitiiviset ja luovat prosessit -kurssilta, joka tarjottiin vuoden 2001 alussa Käsityön verkkoyliopiston kautta Helsingin yliopiston käsityönopettajan koulutuslinjan opiskelijoille sekä Turun, Rauman jaSavonlinnan opettajankoulutuslaitosten käsityönopetusta antavien yksiköiden opiskelijoille. Kurssilla tarkasteltiin luovuutta psykologisesta ja sosiokulttuurisesta kontekstista pyrkimyksenä toteuttaa yhteisöllinen tutkivan oppimisenprosessi. Kurssi toteutettiin verkostopohjaisessa Future Learning Environment 2, Fle 2-oppimisympäristössä aloitusluentoa ja oppimisympäristön käyttöön perehdyttämistä lukuun ottamatta. Tässä tutkimuksessa analysoitiin verkkokeskusteluun osallistuneiden opiskelijoiden kerran viikossa neljän viikon ajan tutorille lähettämät oppimispäiväkirjat sekä oppimisympäristön tietokantaan kirjoitettu loppupohdinta. Tutkimusmenetelmänä sovellettiin sisällönanalyysia. Tapausta rikastettiin toisesta näkökulmasta tarkastelemalla opiskelijoiden oppimisympäristöön kirjoittamia viestejä verkostoanalyysin avulla. Tutkimuksen teoreettisissa lähtökohdissa luodaan katsaus tietokoneavusteisen yhteisöllisen oppimisen tutkimukseen, käsityksiin oppimisesta osallistumisen ja tiedon rakentamisen prosesseina sekä verkostopohjaisten oppimisympäristöjen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja rajoitteisiin. Tutkimustulokset osoittavat, että sekä verkostopohjaisen oppimisympäristön käyttäminen että yhteisöllinen opiskelutapa olivat opiskelijoille uutta. Opiskelijat olivat positiivisesti yllättyneitä yhteisön antamasta palautteesta jatuesta. Toisaalta he kokivat myös verkostopohjaisen oppimisympäristön tiedon hallinnan ja kasvottomuuden ongelman. Tietokantakeskusteluun aktiivisesti osallistuneet opiskelijat tuntuivat olevan valmiimpia yhteisöllistä tutkivan oppimisen prosessia ajatellen. Heidän asenteistaan ja toimenpiteistään näkee, että he ovat pyrkineet osallistumaan vireästi ja panostaneet prosessiin sekä omasta että yhteisön näkökulmasta. Passiivisemmin osallistuneet opiskelijat raportoivat suorittamiaan toimenpiteitä ja heillä on ollut vaikeampaa mieltää verkossa esitettyjä ajatuksia yhteiseksi etenemiseksi. Tulevaisuudessa vastaavanlaisia kursseja järjestettäessä on syytä kiinnittää huomiota siihen, kuinka opiskelijat saadaan toimimaan tiedon rakentamisen vaatimin, perinteisemmistä opiskelukäytännöistä poikkeavin toimintakäytännöin. Kognitiiviset ja luovat prosessit -kurssilla oli nähtävissä perinteiseen opiskelutapaan tottuneiden opiskelijoiden vaikeudet sopeutua yhteisölliseen tiedonrakenteluun. fi
dct.subject computer supported collaborative learning en
dct.subject knowledge building en
dct.subject progressive Inquiry en
dct.subject participation en
dct.subject tietokoneavusteinen yhteisöllinen oppiminen fi
dct.subject tiedon rakentaminen fi
dct.subject tutkiva oppiminen fi
dct.subject osallistuminen fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Koski, Jussi T.
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
ethesis.degreeprogram Käsityönopettajan koulutus (kasvatustiede) fi
ethesis.degreeprogram Craft Science and Textiles Teacher Education (Education) en
ethesis.degreeprogram Slöjdlärarutbildning (pedagogik) sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/245b04f2-bbe8-4ccd-88d1-8e7e2754bf68
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe20031186
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative A course on the net : Students’ experiences from the activity in a collaborative learning process in the Fle2 environment and how the experiences affected their participation en
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
verkkoku.pdf 557.1Kb PDF
tiivistelma.pdf 5.650Kb PDF
abstract.pdf 9.416Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record