Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Kuva tikkeinä kankaalla : kokemuksia PE-design 6.0 -kirjontakuvion suunnitteluohjelman kahden automaattisen tekniikan käytettävyydestä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-25T11:07:47Z
dc.date.accessioned 2015-05-26T12:16:49Z
dc.date.available 2010-11-25T11:07:47Z
dc.date.available 2015-05-26T12:16:49Z
dc.date.issued 2007-01-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/20082
dc.title Kuva tikkeinä kankaalla : kokemuksia PE-design 6.0 -kirjontakuvion suunnitteluohjelman kahden automaattisen tekniikan käytettävyydestä fi
ethesis.discipline Craft Science en
ethesis.discipline Käsityötiede fi
ethesis.discipline Slöjdvetenskap sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/02b00933-6337-4310-b543-b28ab4bc726d
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/2e6b2e03-fda6-4738-9f6f-a01fd74209b8
ethesis.department Institutionen för hushålls- och slöjdvetenskap sv
ethesis.department Department of Home Economics and Craft Science en
ethesis.department Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Behavioural Sciences en
ethesis.faculty Beteendevetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty käyttäytymistieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Siekkinen, Anne-Mari
dct.issued 2007
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract The aim of the thesis was to compare the correspondence of the outcome a computer assisted program appearance compared to the original image. The aspect of the study was directed to embroidery with household machines. The study was made from the usability point of view with Brother's PE-design 6.0 embroidery design programs two automatic techniques; multicoloured fragment design and multicoloured stitch surface design. The study's subject is very current because of the fast development of machine embroidery. The theory is based on history of household sewing machines, embroidery sewing machines, stitch types in household sewing machines, embroidery design programs as well as PE-design 6.0 embroidery design program's six automatic techniques. Additionally designing of embroidery designs were included: original image, digitizing, punching, applicable sewing threads as well as the connection between embroidery designs and materials used on embroidery. Correspondences of sewn appearances were examined with sewing experimental methods. 18 research samples of five original image were sewn with both techniques. Experiments were divided into four testing stages in design program. Every testing stage was followed by experimental sewing with Brother Super Galaxie 3100D embroidery machine. Experiments were reported into process files and forms made for the techniques. Research samples were analysed on images syntactic bases with sensory perception assessment. Original images and correspondence of the embroidery appearances were analysed with a form made of it. The form was divided into colour and shape assessment in five stage-similarity-scale. Based on this correspondence analysis it can be said that with both automatic techniques the best correspondence of colour and shape was achieved by changing the standard settings and using the makers own thread chart and edited original image. According to the testing made it is impossible to inform where the image editing possibilities of the images are sufficient or does the optimum correspondence need a separate program. When aiming at correspondence between appearances of two images the computer is unable to trace by itself the appearance of the original image. Processing a computer program assisted embroidery image human perception and personal decision making are unavoidable. en
dct.abstract Tutkielman tavoitteena oli selvittää tietokoneohjelmalla valmistetun kirjontakuvion ulkonäön vastaavuutta sen valmistuksessa käytettyyn kuvaan eli lähtökohtakuvaan nähden. Tutkielman valintoja ohjasi harrastuspohjaisen konekirjonnan näkökulma. Tutkittavana oli käytettävyyden näkökulmasta Brotherin kotikäyttöön valmistama PE-design 6.0 -kirjontakuvion suunnitteluohjelman kaksi automaattista tekniikkaa, monivärinen palakuvio ja monivärinen tikkipintakuvio. Tutkielmani on aihevalinnaltaan ajankohtainen konekirjonnan nopean kehityksen vuoksi. Teoriaosuudessa on käsitelty kotiompelukoneiden historiaa, kirjovia ompelukoneita, kotiompelukoneiden tikkityyppejä ja tikkipintoja, kotikäyttöön tarkoitettuja kirjontakuvion suunnitteluohjelmia sekä PE-design 6.0 -kirjontakuvion suunnitteluohjelman kuutta automaattista tekniikkaa. Teoriaosuudessa on esitelty myös seuraavat kirjontakuvion suunnittelu- ja valmistusprosessin osa-alueet: lähtökohtakuva, kirjontakuvion digitoiminen, reitittäminen, ompelulangat sekä kirjontakuvion ja kirjonnassa käytettävien materiaalien suhde. Ulkonäön vastaavuutta tutkittiin kokeellisin menetelmin. Molemmilla tekniikoilla valmistettiin viidestä lähtökohtakuvasta yhteensä 18 tutkimusnäytettä. Testaukset jakautuivat neljään kirjontakuvion suunnitteluohjelmalla toteutettuun testausvaiheeseen, joita kaikkia seurasi kirjontakuvion koeompelu Brother Super Galaxie 3100D -kirjovalla ompelukoneella. Testaukset raportoitiin prosessikansioon sekä tekniikkoja varten laadituille lomakkeille. Tutkimusnäytteet analysoitiin kuvan syntaktiselle tasolle rakentuvalla aistinvaraisella arvioinnilla. Lähtökohtakuvan ja kirjontakuvion ulkonäön vastaavuus analysoitiin siihen laaditulla lomakkeella värin ja muodon näkökulmasta, viisiportaisella vastaavuusasteikolla. Vastaavuusanalyysin pohjalta voidaan todeta, että molemmilla testatuilla automaattisilla tekniikoilla paras värien ja muodon vastaavuus saavutetaan säätämällä tekniikan oletusasetuksia, käyttämällä omaa lankakarttaa ja muokattua lähtökohtakuvaa. Tehtyjen testauksien pohjalta ei voida vielä päätellä, ovatko automaattisessa tekniikassa olevat kuvankäsittelymahdollisuudet riittävät vai tarvitaanko mahdollisimman hyvän vastaavuuden saavuttamiseksi erillistä kuvankäsittelyohjelmaa. Ulkonäön vastaavuutta tavoiteltaessa tietokone ei yksinään pysty toistamaan lähtökohtakuvan ulkonäköä kirjontakuviossa. Kirjontakuvion valmistusprosessissa ihmisen hahmotuskyky ja hänen tekemänsä valinnat ovat välttämättömiä. fi
dct.subject machine embroidery en
dct.subject embroidery design en
dct.subject design en
dct.subject embroidery design program en
dct.subject konekirjonta fi
dct.subject kirjontakuvio fi
dct.subject suunnittelu fi
dct.subject kirjontaohjelma fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Kaukinen, Leena
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
ethesis.degreeprogram Käsityönopettajan koulutus (käsityötiede) fi
ethesis.degreeprogram Craft Science and Textiles Teacher Education (Craft Science) en
ethesis.degreeprogram Slöjdlärarutbildning (slöjdvetenskap) sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/245b04f2-bbe8-4ccd-88d1-8e7e2754bf68
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe20071075
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Picture as Stitches on the Fabric : Experiences of usability on two automatic techniques in PE-design 6.0 embroidery design program en
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
kuvatikk.pdf 11.84Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record