Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Ateljeevaatteen valmistuksen työtavat Salon Kaarlo Forsmanin tuotannossa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-25T11:08:01Z
dc.date.accessioned 2015-05-26T12:18:00Z
dc.date.available 2010-11-25T11:08:01Z
dc.date.available 2015-05-26T12:18:00Z
dc.date.issued 2010-03-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/20091
dc.title Ateljeevaatteen valmistuksen työtavat Salon Kaarlo Forsmanin tuotannossa fi
ethesis.discipline Craft Science en
ethesis.discipline Käsityötiede fi
ethesis.discipline Slöjdvetenskap sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/02b00933-6337-4310-b543-b28ab4bc726d
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/2e6b2e03-fda6-4738-9f6f-a01fd74209b8
ethesis.department Department of Home Economics and Craft Science en
ethesis.department Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos fi
ethesis.department Institutionen för hushålls- och slöjdvetenskap sv
ethesis.faculty Faculty of Behavioural Sciences en
ethesis.faculty Beteendevetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty käyttäytymistieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Lahti, Satu
dct.issued 2010
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract The objective of the present study was to increase knowledge about the atelier culture of recent history, especially about the ways in which atelier clothes were made. I look at the ways of dress-making in the production of a renowned atelier, Salon Kaarlo Forsman. I also give a general outline of the atelier. The studying method I used was triangulation, which is a typical approach in case studies of recent history. My data include 23 dresses by the Salon Forsman, theme interviews of four of the Salon workers and one mannequin, data from my research work, as well as press material and archives. The basis of the analysis of these materials was a theme frame that I had put together with the help of pre-understanding. I then completed and defined the theme frame on the basis of the analysis of the data. I also analyzed the dresses in the fashion photos in the press material. Salon Kaarlo Forsman represents a certain cultural period, the years 1937-1986, and a place where a woman could have individual clothes made for her, from hats to fur coats. The atelier was particularly known for embroidery with beads, draping, and fantastic cuttings designed by the owner, fashion designer Kaarlo Forsman. I draw an outline of the work and practices of the atelier, but also that of Kaarlo Forsman's life work, as he had a great influence on the sewing methods atelier clothes. Mr. Forsman was able to stretch the first period of modern fashion well into the third period by refusing new, labor-saving methods and sticking to individually designer clothes to the end of his enterprise. The crucial practices in the atelier that I present in this study are fitting, designing, finishing and sewing, as well as beading and the decoration of dresses. I compare the activity, practices and dress-making methods in the Forsman atelier to that of Haute Couture in Paris, which served as model for Finnish fashion houses. I point out the similarities and differences. en
dct.abstract Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoa lähihistoriamme ateljeekulttuurista, etenkin ateljeevaatteen valmistuksen työtavoista. Tarkastelen ateljeevaatteen valmistuksen työtapoja Salon Kaarlo Forsmanin tuotannossa. Kuvaan myös millainen muotisalonki Salon Kaarlo Forsman oli. Lähihistorian tapaustutkimukselle luonteenomaisesti käytin aineistotriangulaatiota. Tutkimusaineisto muodostui Salon Kaarlo Forsmanissa valmistetusta 23 puvusta, neljän työntekijän ja mannekiinin teemahaastatteluista, tutkimustiedosta, lehdistömateriaaleista ja arkistolähteistä. Aineistojen sisällönanalyysin pohjana oli esiymmärryksen avulla muodostamani teemarunko, jota täydensin aineistoihin pohjautuvasti. Analysoin myös lehdistöaineiston muotikuvissa esiintyviä pukuja. -- Salon Kaarlo Forsman edustaa tiettyä kulttuurista ajanjaksoa, vuosia 1937-1986 ja paikkaa, jossa nainen saattoi teettää yksilöllisen puvuston hatuista sisäturkkeihin. Salonki oli erityisen tunnettu omistajansa, muotitaiteilija Kaarlo Forsmanin suunnittelemista helmikirjonnoista, drapeerauksista ja uskomattomista leikkauksista. Muotisalongin toiminnan ja käytänteiden ohella muodostan kuvan myös Kaarlo Forsmanin elämäntyöstä, sillä hänellä oli suuri vaikutus salongin ateljeevaatteen valmistuksen työtapoihin. Kaarlo Forsman onnistui venyttämään modernin muodin ensimmäistä kautta pitkälle kolmannen kauden puolelle kieltäytymällä uusista, työtä nopeuttavista työtavoista ja pitäytymällä yksilöllisten vaatteiden suunnittelussa yrityksensä loppuun saakka. Salongin ateljeevaatteen valmistuksen työtavoista esittelen tutkimuksessa sovituksia, muotoilua, viimeistystä, ompelua sekä pukujen helmikirjontaa ja koristeluja. Vertailen Salon Kaarlo Forsmanin toimintaa, käytänteitä ja ateljeevaatteen valmistuksen työtapoja Pariisin haute coutureen, joka toimi salonkien esikuvana sekä muihin suomalaisiin muotisalonkeihin yhtäläisyyksiä ja eroja kuvaten. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Koskennurmi-Sivonen, Ritva
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201005271911
dc.type.dcmitype Text
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
ateljeev.pdf 6.637Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record