Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Tilausompelijan ja asiakkaan näkemyksiä laadusta

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-25T11:08:49Z
dc.date.accessioned 2015-05-26T12:22:44Z
dc.date.available 2010-11-25T11:08:49Z
dc.date.available 2015-05-26T12:22:44Z
dc.date.issued 2004-09
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/20125
dc.title Tilausompelijan ja asiakkaan näkemyksiä laadusta fi
ethesis.discipline Craft Science en
ethesis.discipline Käsityötiede fi
ethesis.discipline Slöjdvetenskap sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/02b00933-6337-4310-b543-b28ab4bc726d
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/2e6b2e03-fda6-4738-9f6f-a01fd74209b8
ethesis.department Department of Home Economics and Craft Science en
ethesis.department Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos fi
ethesis.department Institutionen för hushålls- och slöjdvetenskap sv
ethesis.faculty Faculty of Behavioural Sciences en
ethesis.faculty Beteendevetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty käyttäytymistieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Pietarila, Päivikki
dct.issued 2004
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract The aim of the study was to find out what kind of view on product quality dressmaker and customer have, how the views differ from each other and how the difference affects dressmaker's work as an entrepreneur. The research data consists of eight thematic interviews: four dressmakers and four customers were interviewed for the study. In the core of customised dressmaking is a relationship between a maker and a client. The product of a dressmaker, a unique dress, is created in an immediate interaction between a dressmaker and a client. Also the quality of a unique dress derives from this interaction. In the results of this study, the views on quality are linked with six themes: dress, process, dressmaker, customer, interaction and enterprise. The dressmakers and the customers agree that the quality of a custom-made dress is based on unique fit. Describing the process the dressmakers insist on the quality of manufacturing. The clients' view on process insists on those phases where they themselves take part: designing and fitting. The personality of the dressmaker is part of quality in both the dressmakers' and the customers' points of view. The dressmakers and the customers are also aware of the customers impact on fulfilling the expectations. The immediate interaction between dressmaker and customer is a key to the unique dressmaking. At its best the interaction is followed by a trusting relationship. Entrustment derives also from a good reputation, which is essential in dressmaker-entrepreneurs marketing strategy. The dressmakers' views on quality are product- and manufacturing-based. According to the results of the study there can be seen different types of dressmakers, that emphasise different aspects of quality. At the other end is a manufacturing-based, even transcendent view on quality, which rests on the values of the dressmaker. At the other end lies a customer- and value-based approach, which is founded on fulfilling the expectations and needs of the customer. In their views on quality the customers emphasise the immediate interaction between dressmaker and client. en
dct.abstract Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millainen näkemys tilausompelijalla ja hänen asiakkaallaan on käsityötuotteen laadusta, miten asiakkaan ja ompelijat käsitykset eroavat toisistaan ja mitä merkitystä erolla on ompelijan toiminnalle käsityöyrittäjänä. Tutkimuksen aineisto kerättiin neljän ompelijan ja neljän asiakkaan teemahaastatteluilla. Tilausompelussa käsityötuotteen tekijä ja asiakas kohtaavat ainutlaatuisella tavalla. Tilausompelijan tuote, yksilöllinen vaate, syntyy asiakkaan ja ompelijan välisessä vuorovaikutuksessa, minkä seurauksena myös laatu syntyy vuorovaikutuksen tuloksena. Tutkimuksen tuloksissa näkemykset laadusta kiinnittyvät kuuteen eri teemaan: vaatteeseen, valmistusprosessiin, ompelijaan, asiakkaaseen, vuorovaikutukseen ja yritykseen. Vaatteen laatu perustuu istuvuuteen ja sopivuuteen asiakkaalle. Teetetyssä vaatteessa istuvuus on laadun lähtökohta, siitä ompelijat ja asiakkaat ovat yksimielisiä. Prosessia kuvatessaan ompelijat painottavat valmistustekniikan laatua. Asiakkaiden näkemys prosessin laadusta painottuu vaiheisiin, joissa he itse ovat läsnä: suunnitteluun ja sovitukseen. Ompelijan persoona ja henkilökohtaiset ominaisuudet ovat osa laatua sekä ompelijoiden että asiakkaiden näkemyksissä. Myös asiakkaan vaikutus odotusten toteutumiseen tiedostetaan. Ompelijan ja asiakkaan välinen vuorovaikutus on yksilöllisen vaatteenvalmistuksen ydinasia. Parhaimmillaan vuorovaikutus johtaa luottamukselliseen suhteeseen asiakkaan ja ompelijan välillä. Luottamus syntyy myös ompelijan hyvän maineen myötä, joka on ompelijan yritysviestinnän kulmakivi. Kaikkien ompelijoiden näkemyksissä laadusta löytyy tuote- ja valmistuskeskeisyyttä. Tutkimustuloksista muodostuu kuva erilaisista ompelijatyypeistä, joiden näkemyksissä laadusta painottuvat erilaiset asiat. Toisessa ääripäässä on valmistuskeskeinen ja jopa ylivertainen, ompelijan omiin ihanteisiin perustuva laatunäkemys, toisessa asiakas- ja arvokeskeinen laatunäkemys, jossa laatua arvioidaan asiakkaan tyytyväisyydestä ja hänelle tuotetusta arvosta käsin. Asiakkaiden näkemyksissä laadusta painottuu vuorovaikutus ompelijan ja asiakkaan välillä. fi
dct.subject quality en
dct.subject dressmaker en
dct.subject customer en
dct.subject entrepreneur en
dct.subject laatu fi
dct.subject ompelija fi
dct.subject asiakas fi
dct.subject tilausompelutoiminta fi
dct.subject käsityöyrittäjä fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe20044097
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Dressmaker's and Customer's View on Quality en
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
tilausom.pdf 474.5Kb PDF
abstract.pdf 10.48Kb PDF
tiiviste.pdf 12.61Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record