Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Käsityötä, kotiteollisuutta ja sosiaalihuoltoa : työtupa Aunuksessa 1941–1944

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-25T11:09:06Z
dc.date.accessioned 2015-05-26T12:24:21Z
dc.date.available 2010-11-25T11:09:06Z
dc.date.available 2015-05-26T12:24:21Z
dc.date.issued 2010-09-28
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/20137
dc.title Käsityötä, kotiteollisuutta ja sosiaalihuoltoa : työtupa Aunuksessa 1941–1944 fi
ethesis.discipline Craft Science en
ethesis.discipline Käsityötiede fi
ethesis.discipline Slöjdvetenskap sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/02b00933-6337-4310-b543-b28ab4bc726d
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/2e6b2e03-fda6-4738-9f6f-a01fd74209b8
ethesis.department Institutionen för hushålls- och slöjdvetenskap sv
ethesis.department Department of Home Economics and Craft Science en
ethesis.department Kotitalous- ja käsityötieteiden laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Behavioural Sciences en
ethesis.faculty Beteendevetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty käyttäytymistieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a990df47-03bd-4108-9d39-9b2f66a53631
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Laitinen, Anna
dct.issued 2010
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract When Finland occupied East Karelian territories in Soviet Union during The Continuation War (1941 1944) Finnish people had also to take care of the inhabitants of the occupied East Karelia. For example there was a lack of clothes and shoes during the wartime. In order to facilitate clothing situation and to provide more opportunities to work for women, Finnish people founded some workshops in East Karelia. Workshops also helped to collect East Karelian craft products. One of the workshops was founded in the city of Olonets in October 1941 and it was in operation until June 1944. This workshop is the subject of this thesis. The aim of this thesis is to find out with the microhistorical approach what kind of functions the workshop of Olonets had during The Continuation War and who worked in the workshop. In this thesis I also examine women's crafts in the Olonets workshop and their meaning during the wartime. I collected the material of this thesis from different places. In February 2010 I interviewed Talvikki Lausala, the leader of the Olonets workshop, who worked in the Olonets from May 1942 to June 1944. From the Virkki Käsityömuseo I looked for objects which have been made in the workshop of Olonets. Tyyne-Kerttu Virkki collected crafts from the East Karelia when she was working in the area and in the workshop from 1941 to 1944. Archive material I found from the Finnish National archive and from the archive of the Tyyne-Kerttu Virkki -Foundation. East Karelian women and girls who were not able to do anything else came to work in the Olonets workshop. If women could not go to work outside of home, they had an option to do the same crafts at home. There were three Finnish women, Tyyne-Kerttu Virkki, Talvikki Lausala and Sofi Nyrkkö, who worked and led in the workshop of Olonets. In addition to the workshop, there was a dress maker's atelier in which clothes were made to order and soldiers uniforms were repaired, a small museum and a shop to sell products of the workshop. Craft products were also exported to Finland. Courses were organized in which Finnish women taught East Karelian crafts. en
dct.abstract Jatkosodan seurauksena Suomi miehitti Itä-Karjalan syksyllä 1941. Miehitettyyn Itä-Karjalaan perustettiin sotilashallinto, jonka tehtävänä oli huolehtia myös paikallisen väestön sosiaalihuollosta. Väestön vaatetus- ja jalkinepulaa helpottamaan perustettiin Itä-Karjalaan työtupia. Lisäksi katsottiin tarpeelliseksi kerätä itäkarjalaista käsityötä, joita löytyi miehitetyistä kylistä. Aunuksen työtuvan toiminta alkoi lokakuussa 1941 ja se toimi Aunuksessa kesäkuun 1944 evakuoimiskäskyyn saakka. Tämän mikrohistoriallisen tutkimuksen tarkoituksena on selvittää Aunuksen työtuvan toimintaa jatkosodan aikana. Millaista toimintaa siellä oli, kenelle työtupa oli tarkoitettu. Lisäksi tutkin työtuvalla valmistettuja käsitöitä ja selvitän käsityön merkityksiä miehityksen aikana. Mikrohistoriallisella tutkimusotteella pystyn tarkastelemaan Aunuksen työtupaa tarkemmin, ja näin tutkia erityisesti käsityön merkityksiä jatkosodan aikana. Tutkielman aineisto koostuu haastattelusta, esineaineistosta sekä arkisto- ja muista kirjallisista lähteistä. Tutkielmaa varten haastattelin keväällä 2010 työtuvassa vuosina 1942 1944 johtajana toiminutta Talvikki Lausalaa. Esineaineiston keräsin Virkki Käsityömuseon Aunuksen kokoelmasta, jonka Tyyne-Kerttu Virkki on kerännyt työskennellessään työtupa- ja kotiteollisuustarkastajana Aunuksessa vuosina 1941 1944. Tältä ajalta on myös Tyyne-Kerttu Virkki Säätiön arkistossa kirjallista aineistoa. Lisäksi keräsin arkistomateriaalia Kansallisarkistosta, jossa säilytetään sotavuosien 1939 1945 asiakirjoja. Työtuvalle tuli työskentelemään itäkarjalaisia naisia ja nuoria tyttöjä, jotka eivät pystyneet tekemään muuta työtä. Lisäksi työtupa jakoi kotityötä niille, jotka eivät päässeet työskentelemään kodin ulkopuolelle. Työtuvan toimintaa piti pääasiassa yllä kolme suomalaista naista, Tyyne-Kerttu Virkki, Talvikki Lausala ja Sofi Nyrkkö. Työtuvalla toimi ompelimo ja varuskorjaamo, jossa valmistettiin tilaustyönä uusia vaatteita ja korjattiin sotilaiden vaatteita. Lisäksi työtuvalla järjestettiin kursseja, joilla valmistettiin esimerkiksi tallukoita ja revinnäisiä. Työtuvan yhteyteen perustettiin myös käsityömuseo, joka koostui Tyyne-Kerttu Virkin keräämistä itäkarjalaisista käsitöistä. Työtuvalla valmistettiin käsitöitä myös myyntiin omaan myymälään. Lisäksi käsitöitä vietiin myyntiin myös Suomeen. fi
dct.subject East Karelia en
dct.subject Continuation War en
dct.subject Karelian en
dct.subject crafts en
dct.subject workshop en
dct.subject Itä-Karjala fi
dct.subject jatkosota fi
dct.subject karjalaisuus fi
dct.subject käsityöperinne fi
dct.subject työtupa fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Koskennurmi-Sivonen, Ritva
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
ethesis.degreeprogram Käsityönopettajan koulutus (käsityötiede) fi
ethesis.degreeprogram Craft Science and Textiles Teacher Education (Craft Science) en
ethesis.degreeprogram Slöjdlärarutbildning (slöjdvetenskap) sv
ethesis.degreeprogram.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/245b04f2-bbe8-4ccd-88d1-8e7e2754bf68
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201011193005
dc.type.dcmitype Text
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
kasityot.pdf 6.998Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record