Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Aikakauslehtipapereiden pitkän aikavälin kulutus Yhdysvalloissa

Show full item record

Title: Aikakauslehtipapereiden pitkän aikavälin kulutus Yhdysvalloissa
Author(s): Soirinsuo, Juho
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Agriculture and Forestry, Department of Forest EconomicsDepartment of Forest Sciences
Discipline: Forest Economics
Language: Finnish
Acceptance year: 2007
Abstract:
The United States is the world s single biggest market area, where the demand for graphic papers has increased by 80 % during the last three decades. However, during the last two decades there have been very big unpredictable changes in the graphic paper markets. For example, the consumption of newsprint started to decline from the late 1980 s, which was surprising compared to the historical consumption and projections. The consumption has declined since. The aim of this study was to see how magazine paper consumption will develop in the United States until 2030. The long-term consumption projection was made using mainly two methods. The first method was to use trend analysis to see how and if the consumption has changed since 1980. The second method was to use qualitative estimate. These estimates are then compared to the so-called classical model projections, which are usually mentioned and used in forestry literature. The purpose of the qualitative analysis is to study magazine paper end-use purposes and to analyze how and with what intensity the changes in society will effect to magazine paper consumption in the long-term. The framework of this study covers theories such as technology adaptation, electronic substitution, electronic publishing and Porter s threat of substitution. Because this study deals with markets, which have showed signs of structural change, a very substantial part of this study covers recent development and newest possible studies and statistics. The following were among the key findings of this study. Different end-uses have very different kinds of future. Electronic substitution is very likely in some end-use purposes, but not in all. Young people i.e. future consumers have very different manners, habits and technological opportunities than our parents did. These will have substantial effects in magazine paper consumption in the long-term. This study concludes to the fact that the change in magazine paper consumption is more likely to be gradual (evolutionary) than sudden collapse (revolutionary). It is also probable that the years of fast growing consumption of magazine papers are behind. Besides the decelerated growth, the consumption of magazine papers will decline slowly in the long-term. The decline will be faster depending on how far in the future we ll extend the study to.
Yhdysvallat on maailman suurin yksittäinen markkina-alue, jossa graafisten papereiden kulutus on kasvanut viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana 80 %. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana Yhdysvaltojen graafisten papereiden markkinoilla on tapahtunut kuitenkin suuria muutoksia, joita ei ole osattu ennakoida. Esimerkiksi sanomalehtipaperin kulutus kääntyi laskuun 1980-luvun lopulla, mikä oli historiallisen kehityksen ja kulutusarvioiden perusteella yllättävää. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten aikakauslehtipapereiden kulutus tulee kehittymään pitkällä aikavälillä Yhdysvalloissa. Tutkimuksen tavoitteena on luoda pitkän aikavälin kulutusarvio käyttäen trendianalyysia sekä tehdä kvalitatiivinen arvio kehityksestä vuoteen 2030. Näitä arvioita verrataan ns. klassiseen malliin perustuviin arvioihin, joita alan kirjallisuudessa on esitetty. Kvalitatiivisessa analyysissä tarkastellaan aikakauslehtipapereiden loppukäyttökohteita ja miten yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja niiden intensiteetti vaikuttavat pitkällä aikavälillä kulutukseen. Työn teoreettinen viitekehys käsittelee teknologian yleistymistä, sähköistä substituutiota, sähköistä julkaisua ja arvoteoriaa. Koska tutkimus käsittelee markkinoita, joilla on viitteitä rakenteellisista muutoksista, oleelliseksi osaksi muodostuu viimeaikainen kehitys ja sitä koskevat tutkimukset. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että eri loppukäyttöryhmillä on hyvin erilaiset tulevaisuudennäkymät. Sähköisen median mahdollistama substituutio on erittäin todennäköinen kehitys tietyissä loppukäyttöryhmissä, kun taas toisissa ei. Tulevaisuuden kuluttajilla on erilaiset tavat, tottumukset ja teknologiset mahdollisuudet, mikä tulee vaikuttamaan aikakauslehtipapereiden kulutuksen kehitykseen merkittävästi. Yhdysvaltojen aikakauslehtipapereiden kulutuksessa tapahtuva muutos tulee todennäköisesti olemaan asteittainen (evolutionaarinen), eikä yhtäkkinen romahdus (revolutionaarinen). Mitä ilmeisimmin kulutuksen nopean kasvun vuodet ovat takana. Kulutus tulee laskemaan hitaasti, mutta laskuvauhti todennäköisesti nopeutuu, mitä pidemmälle tulevaisuuteen tarkasteluhorisontti ulottuu.


Files in this item

Files Size Format View
aikakaus.pdf 935.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record