Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Aikakauslehtipapereiden pitkän aikavälin kulutus Yhdysvalloissa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-25T11:37:51Z
dc.date.accessioned 2015-07-23T07:03:58Z
dc.date.available 2010-11-25T11:37:51Z
dc.date.available 2015-07-23T07:03:58Z
dc.date.issued 2007-11-23
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/20675
dc.title Aikakauslehtipapereiden pitkän aikavälin kulutus Yhdysvalloissa fi
ethesis.discipline Skogsekonomi sv
ethesis.discipline Forest Economics en
ethesis.discipline Metsäekonomia (liiketaloudellinen metsäekonomia) fi
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/7589e9c3-6eeb-4efd-b28e-54262e09fae3
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9d0626a4-f848-4e1d-a2d5-26b285cd0764
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/c7df5167-a7c2-4c80-96c7-1c8d14d8e804
ethesis.department Institutionen för skogsekonomi sv
ethesis.department Institutionen för skogsvetenskaper sv
ethesis.department Department of Forest Economics en
ethesis.department Department of Forest Sciences en
ethesis.department Metsäekonomian laitos fi
ethesis.department Metsätieteiden laitos fi
ethesis.faculty Agrikultur- och forstvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Agriculture and Forestry en
ethesis.faculty Maatalous-metsätieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/b197f237-5f76-4651-a885-b5b849512034
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Soirinsuo, Juho
dct.issued 2007
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract The United States is the world s single biggest market area, where the demand for graphic papers has increased by 80 % during the last three decades. However, during the last two decades there have been very big unpredictable changes in the graphic paper markets. For example, the consumption of newsprint started to decline from the late 1980 s, which was surprising compared to the historical consumption and projections. The consumption has declined since. The aim of this study was to see how magazine paper consumption will develop in the United States until 2030. The long-term consumption projection was made using mainly two methods. The first method was to use trend analysis to see how and if the consumption has changed since 1980. The second method was to use qualitative estimate. These estimates are then compared to the so-called classical model projections, which are usually mentioned and used in forestry literature. The purpose of the qualitative analysis is to study magazine paper end-use purposes and to analyze how and with what intensity the changes in society will effect to magazine paper consumption in the long-term. The framework of this study covers theories such as technology adaptation, electronic substitution, electronic publishing and Porter s threat of substitution. Because this study deals with markets, which have showed signs of structural change, a very substantial part of this study covers recent development and newest possible studies and statistics. The following were among the key findings of this study. Different end-uses have very different kinds of future. Electronic substitution is very likely in some end-use purposes, but not in all. Young people i.e. future consumers have very different manners, habits and technological opportunities than our parents did. These will have substantial effects in magazine paper consumption in the long-term. This study concludes to the fact that the change in magazine paper consumption is more likely to be gradual (evolutionary) than sudden collapse (revolutionary). It is also probable that the years of fast growing consumption of magazine papers are behind. Besides the decelerated growth, the consumption of magazine papers will decline slowly in the long-term. The decline will be faster depending on how far in the future we ll extend the study to. en
dct.abstract Yhdysvallat on maailman suurin yksittäinen markkina-alue, jossa graafisten papereiden kulutus on kasvanut viimeisten kolmen vuosikymmenen aikana 80 %. Viimeisen kahden vuosikymmenen aikana Yhdysvaltojen graafisten papereiden markkinoilla on tapahtunut kuitenkin suuria muutoksia, joita ei ole osattu ennakoida. Esimerkiksi sanomalehtipaperin kulutus kääntyi laskuun 1980-luvun lopulla, mikä oli historiallisen kehityksen ja kulutusarvioiden perusteella yllättävää. Tämän tutkimuksen tavoitteena on selvittää miten aikakauslehtipapereiden kulutus tulee kehittymään pitkällä aikavälillä Yhdysvalloissa. Tutkimuksen tavoitteena on luoda pitkän aikavälin kulutusarvio käyttäen trendianalyysia sekä tehdä kvalitatiivinen arvio kehityksestä vuoteen 2030. Näitä arvioita verrataan ns. klassiseen malliin perustuviin arvioihin, joita alan kirjallisuudessa on esitetty. Kvalitatiivisessa analyysissä tarkastellaan aikakauslehtipapereiden loppukäyttökohteita ja miten yhteiskunnassa tapahtuvat muutokset ja niiden intensiteetti vaikuttavat pitkällä aikavälillä kulutukseen. Työn teoreettinen viitekehys käsittelee teknologian yleistymistä, sähköistä substituutiota, sähköistä julkaisua ja arvoteoriaa. Koska tutkimus käsittelee markkinoita, joilla on viitteitä rakenteellisista muutoksista, oleelliseksi osaksi muodostuu viimeaikainen kehitys ja sitä koskevat tutkimukset. Tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että eri loppukäyttöryhmillä on hyvin erilaiset tulevaisuudennäkymät. Sähköisen median mahdollistama substituutio on erittäin todennäköinen kehitys tietyissä loppukäyttöryhmissä, kun taas toisissa ei. Tulevaisuuden kuluttajilla on erilaiset tavat, tottumukset ja teknologiset mahdollisuudet, mikä tulee vaikuttamaan aikakauslehtipapereiden kulutuksen kehitykseen merkittävästi. Yhdysvaltojen aikakauslehtipapereiden kulutuksessa tapahtuva muutos tulee todennäköisesti olemaan asteittainen (evolutionaarinen), eikä yhtäkkinen romahdus (revolutionaarinen). Mitä ilmeisimmin kulutuksen nopean kasvun vuodet ovat takana. Kulutus tulee laskemaan hitaasti, mutta laskuvauhti todennäköisesti nopeutuu, mitä pidemmälle tulevaisuuteen tarkasteluhorisontti ulottuu. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Hetemäki, Lauri
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe200801091011
dc.type.dcmitype Text
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
aikakaus.pdf 935.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record