Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Rayleigh-testi periodisuudesta : muinaisegyptiläinen ennustuskalenteri sarjana aikapisteitä

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-25T11:54:51Z und
dc.date.accessioned 2017-11-06T12:09:58Z
dc.date.available 2010-11-25T11:54:51Z und
dc.date.available 2017-11-06T12:09:58Z
dc.date.issued 2007-04-24
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/20976
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title Rayleigh-testi periodisuudesta : muinaisegyptiläinen ennustuskalenteri sarjana aikapisteitä fi
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6bee2352-88bd-408a-8b26-102040ccd956
ethesis.department Astronomiska institutionen sv
ethesis.department Department of Astronomy en
ethesis.department Tähtitieteen laitos fi
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Porceddu, Sebastian
dct.issued 2007
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract This study presents an analysis of the calendars of lucky and unlucky days by the application of the Rayleigh Test. In these ancient Egyptian texts each day of the year is assigned a so-called prognosis, which can be 'good' or 'bad' for each part of the day. The purpose of the analysis is to find out, whether the lucky and unlucky days were randomly or periodically distributed within the year. The period of 29.5 days found in the prognoses with a considerably high significance, represents the effect of the synodic month to the calendars. The found periods of 7.5 and 30 days suggest that the ancient Egyptian civil calendar also had influence on determining the prognoses. Other significant periods are also found in the time series, possibly based on a numerological meaning. The period of 2.85 is possibly a sign of an ancient Egyptian observation of the star Algol, which is one of the best known eclipsing variable stars. If this were the case, it could be the oldest known determination of the period of a variable star in history. en
dct.abstract Työssä perehdytään 'päivienvalikoimistekstien' analysointiin Rayleigh'n testillä. Näissä muinaisegyptiläisissä teksteissä päiville on annettu nk. prognoosi, joka on jokaisen päivän kolmelle osalle joko 'hyvä' tai 'huono'. Analyysin tavoitteena on selvittää, olivatko hyvät ja huonot päivät jakautuneet satunnaisesti vai periodisesti vuoden aikana. Prognooseista löytyvä 29.5 päivän periodi, jolle saadaan huomattavan korkea merkitsevyys, viittaa Kuun synodisen jakson läsnäoloon kalenterissa. Löytyvistä periodeista 7.5 ja 30 ilmenee myös muinaisegyptiläisen siviilikalenterin vaikutus ennustuksiin. Aikasarjoista löydetään myös merkitseviä periodeja, joilla on mahdollisesti numerologinen merkitys. Periodi 2.85 viittaa mahdollisesti muinaisegyptiläiseen havaintoon Algol-tähdestä, joka on yksi tähtitieteen tunnetuimmista pimennysmuuttujista. Kyseessä voi siis olla historian vanhin tunnettu muuttuvan tähden periodin määritys. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Jetsu, Lauri
ethesis.supervisor Markkanen, Tapio
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe200806271597
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative The Rayleigh test of periodicity : the ancient Egyptian hemerologies as a series of time points en
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
rayleigh.pdf 675.9Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record