Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

What kind of data would ascertain real periodicity in the terrestrial impact crater record

Show simple item record

dc.date.accessioned 2010-11-25T11:54:56Z und
dc.date.accessioned 2017-11-06T11:59:06Z
dc.date.available 2010-11-25T11:54:56Z und
dc.date.available 2017-11-06T11:59:06Z
dc.date.issued 2008-04-22
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/20979
dc.publisher Helsingin yliopisto fi
dc.publisher University of Helsinki en
dc.publisher Helsingfors universitet sv
dc.title What kind of data would ascertain real periodicity in the terrestrial impact crater record en
ethesis.department.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/6bee2352-88bd-408a-8b26-102040ccd956
ethesis.department Astronomiska institutionen sv
ethesis.department Department of Astronomy en
ethesis.department Tähtitieteen laitos fi
ethesis.faculty Matematisk-naturvetenskapliga fakulteten sv
ethesis.faculty Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty Faculty of Science en
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/8d59209f-6614-4edd-9744-1ebdaf1d13ca
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Lyytinen, Joonas
dct.issued 2008
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract The possible presence of periodicity in the terrestrial impact crater data has been discussed in several papers since 1984. The authenticity of this detected periodicity data is controversial. It is possible, however, that real periodicity is present and could be detected from more accurate and complete data. In our study we created simulated different probability distributions for terrestrial impact crater record, that covered completely aperiodic and periodic impact cratering scenarios, as well as two specific combinations of these two cases, with four different impact crater age uncertainties. From these distributions we then generated simulated time series of impact craters with different numbers of craters and tested if the periodicity in the distribution could be detected using the Rayleigh method. Our analysis shows that if only one third of the terrestrial impact craters are caused by periodic cratering events, the detection of a real period in the data is very difficult and probably could not be detected even if better impact crater data became available. If two thirds of the craters are caused by periodic impacts, detection is possible, but would require substantially better data than which is currently available. We conclude that the periodicities reported so far in the impact crater data are not caused by real physical phenomena. en
dct.abstract Maan törmäyskraaterien ikäjakauman mahdollinen ajallinen jaksollisuus on herättänyt laajaa keskustelua sen jälkeen, kun ilmiö ensimmäistä kertaa raportoitiin joukossa arvostettuja tieteellisiä artikkeleita vuonna 1984. Vaikka nykytiedon valossa on kyseenalaista perustuuko havaittu jaksollisuus todelliseen fysikaaliseen ilmiöön, on kuitenkin mahdollista, että jaksollisuus on todella olemassa ja se voitaisiin havaita laajemmalla ja tarkemmalla törmäyskraateriaineistolla. Tutkimuksessa luotiin simuloidut kraaterien ajalliset tiheys- ja kertymäfunktiot tapauksille, jossa kraaterit syntyvät joko täysin jaksollisella tai satunnaisella prosessilla. Näiden kahden ääritapauksen lisäksi luotiin jakaumat myös kahdelle niiden yhdistelmälle. Nämä mallit mahdollistavat myös erilaisten kraaterien iänmäärityksen epätarkkuuksien huomioonottamisen. Näistä jakaumista luotiin eri pituisia simuloituja kraaterien ikien aikasarjoja. Lopulta simuloiduista aikasarjoista pyrittiin Rayleigh'n menetelmän avulla etsimään jakaumassa ollutta jaksollisuutta. Tutkimuksemme perusteella ajallisen jaksollisuuden havaitseminen kraateriaikasarjoista on lähes mahdotonta mikäli vain yksi kolmasosa kraatereista on jaksollisen ilmiön aiheuttamia, vaikka nykyistä kraateriaineistoa laajempi ja tarkempi aineisto olisi tulevaisuudessa saatavilla. Mikäli kaksi kolmasosaa meteoriittitörmäyksistä on jaksollisia, sen havaitseminen on mahdollista, mutta vaatii huomattavasti tämän hetkistä kattavamman kraateriaineiston. Tutkimuksen perusteella on syytä epäillä, että havaittu kraaterien ajallinen jaksollisuus ei ole todellinen ilmiö. fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Jetsu, Lauri
ethesis.thesistype pro gradu-avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe200805221453
dc.type.dcmitype Text
dct.alternative Millainen data varmistaisi todellisen jaksollisuuden Maan törmäyskraatereissa fi
dct.rights This publication is copyrighted. You may download, display and print it for Your own personal use. Commercial use is prohibited. en
dct.rights Publikationen är skyddad av upphovsrätten. Den får läsas och skrivas ut för personligt bruk. Användning i kommersiellt syfte är förbjuden. sv
dct.rights Julkaisu on tekijänoikeussäännösten alainen. Teosta voi lukea ja tulostaa henkilökohtaista käyttöä varten. Käyttö kaupallisiin tarkoituksiin on kielletty. fi

Files in this item

Files Size Format View
whatkind.pdf 1.924Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record