Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

In vitro menetelmän kehittäminen OATP1B1 kuljetinproteiinin toiminnallisuuden tutkimiseksi

Show simple item record

dc.date.accessioned 2018-01-05T08:39:21Z und
dc.date.accessioned 2018-07-03T14:46:26Z
dc.date.available 2018-01-05T08:39:21Z und
dc.date.available 2018-07-03T14:46:26Z
dc.date.issued 2017-11-14
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/230253
dc.title In vitro menetelmän kehittäminen OATP1B1 kuljetinproteiinin toiminnallisuuden tutkimiseksi fi
ethesis.discipline Biofarmaci sv
ethesis.discipline Biopharmacy en
ethesis.discipline Biofarmasia fi
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Kaugonen, Olga
dct.issued 2017
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Investigating the role of cell membrane proteins has increased over the last decade, as drugdrug interactions and genetic polymorphisms have been found to cause changes in drug pharmacokinetics and dynamics. In this study the characteristics of the OATP1B1 transporter were reviewed and new in vitro research method to study protein functions was developed. Human Embryonic Kidney cells (HEK) is a human derived mammalian cell-line that is widely used in the study of OATP1B1 transporter. The Sf9 cell line is isolated from Spodoptera frugiperda insect and is one of the standard in vitro tools in a genetic engineering study. In the experimental part of this thesis the goal was to express OATP1B1 transporter in Sf9 and HEK293 cell lines. The wild-type SLCO1B1-gene encoding the OATP1B1 was virulent with baculovirus into the cells by the Bac-to-Bac® Baculovirus Expression System. For expression in the Sf9 cells, the aim of the study was to clone the SLCO1B1-gene into the pFastBac vector. The cloning was not successful in this study although attempts were made for several approaches. The expression of OATP1B1 transporter in HEK293 cells was successful. HEK293 cells expressing OATP1B1 transporter are well suited for the study of the SLCO1B1-gene. The in vitro method developed in this study remains in the research team as a tool to investigate the polymorphisms of the SLCO1B1-gene, the inhibition of the transporter and possible drug interactions. en
dct.abstract Solukalvon kuljetinproteiinien merkityksen tutkiminen on lisääntynyt viime vuosikymmenen aikana, sillä lääke-lääkeinteraktioiden ja geneettisten polymorfioiden on havaittu aiheuttavan muutoksia niin lääkeaineen farmakokinetiikkaan kuin dynamiikkaan. Tässä työssä tarkasteltiin OATP1B1 kuljetinproteiinin ominaisuuksia sekä kehitettiin kuljetinproteiinin toimintojen tutkimiseen käytettävää in vitro tutkimusmenetelmää. Ihmisalkion munuaissolut (HEK, Human Embriotic Kidney) ovat ihmisestä peräisin olevat nisäkässolut, joita käytetään paljon OATP1B1 transportterin tutkimisessa. Spodoptera frugiperda hyönteisestä eristetty Sf9 solulinjaa on paljon käytetty geeniteknisessa tutkimuksessa, mutta vain vähän OATP1B1 kuljetinproteiinin tutkimisessa. Tutkimuksen tavoite oli ilmentää OATP1B1 kuljetinproteiini Sf9- ja HEK293-soluilla. OATP1B1 kuljetinproteiiniä koodaava villityypin SLCO1B1-geeni viruoitiin bakuloviruksella tutkittaviin soluihin Bac-to-Bac® Baculovirus Expression System menetelmällä. Sf9 soluissa kuljetinproteiinin ilmentämistä varten tutkimuksen tavoitteena oli kloonata SLCO1B1-geeni pFastBac-vektoriin. SLCO1B1-geenin kloonaminen pFastBac-vektoriin ei onnitunut, vaikka useita eri lähestymistapoja yritettiin. HEK293 soluissa OATP1B1- kuljetinproteriinin ilmentäminen onnistui. OATP1B1-kuljetinproteiiniä ilmentävät HEK293 solut soveltuvat hyvin SLCO1B1-geenin tutkimiseen. Tässä tutkimuksessa kehitetty in vitro menetelmä jää tutkimusryhmään työkaluksi tutkimaan SLCO1B1-geenin polymorfioita, kuljettajaproteiinin inhibitiota, substraattien kulkeutumista sekä mahdollisia lääkeyhteisvaikutuksia. fi
dct.subject OATP1B1
dct.subject SLCO1B1
dct.subject HEK293
dct.subject Sf9
dct.subject transporter en
dct.subject kuljettajaproteiini fi
dct.subject transportteri fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Kidron, Heidi
ethesis.supervisor Deng, Feng
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151385
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
Gradu_Olga_Kaugonen_2017.pdf 2.792Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record