Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Fluorokinolonien aiheuttamien haittatapahtumien kustannukset ja vaikutus terveyspalveluiden käyttöön : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus

Show full item record

Title: Fluorokinolonien aiheuttamien haittatapahtumien kustannukset ja vaikutus terveyspalveluiden käyttöön : järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus
Author(s): Viljemaa, Kati
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Social Pharmacy
Language: Finnish
Acceptance year: 2017
Abstract:
The economic burden of adverse events (AEs) is substantial and in direct relation to current increasing drug utilisation. According to previous research, the annual cost of AEs in the U.S. may be as high as 22.9 billion euros. In Europe AEs are considered to contribute to 3.6 percent of hospital admissions, have an impact on 10 percent of inpatients during their hospital admission and are responsible for less than 0.5 percent of inpatient deaths. AEs thus clearly constitute a major clinical issue. Fluoroquinolones have been in clinical use since the 1980s and are globally among the most consumed antimicrobials. Fluoroquinolones are generally well tolerated antimicrobials. The most common AEs are mild and reversible, such as diarrhea, nausea and headaches. Nevertheless, fluoroquinolones are also associated with more serious AEs, including Clostridium difficile associated diarrhea (CDAD), rate-corrected electrocardiographic prolonged QT interval, tendinitis and tendon rupture, dysglycemia, hepatic toxicity, phototoxicity, acute renal failure and serious AEs involving the central nervous system, such as seizures. Health service use and costs specifically associated with fluoroquinolone-related AEs have not been evaluated previously. The theory section of this Marter's thesis considers adverse events and fluoroquinolones. The main principles of conducting a systematic review are also discussed. The empirical section is a systematic review. The aim of this study is to identify health care use and costs associated with ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, norfloxacin and ofloxacin -related AEs. A literature search covering Medline, SCOPUS, Cinahl, Web of Science and Cochrane Library was performed in April 2017. Two independent reviewers systematically extracted the data and assessed the quality of the included studies. All costs were converted to 2016 euro in order to improve comparability. Of the 5,687 references found in the literature search, 19 observational studies, of which 5 were case-controlled, fulfilled the inclusion criteria. Hospitalization was an AE-related health care use outcome in 17 studies. Length of stay associated with AEs varied between <5 - 45 days. The estimated cost of an AE episode ranged between 140 and 18,252 €. CDAD was associated with the longest stays in hospital. However, a mere 10 studies reported AE-related length of stays and only 5 evaluated costs associated with AEs. Although rare, in particular serious fluoroquinolone-related AEs can have substantial economic implications, in addition to imposing potentially devastating health complications for patients. Further measures are required to prevent and reduce health service use and costs associated with fluoroquinolone-related AEs. Equally, better-quality reporting and additional published data on health service use and costs associated with AEs are essential. The strengths of this study are a comprehensive and systematic literature search and transparency of methodologies and reporting. The main weakness is the generalizability of the results.
Lääkkeiden haittatapahtumiin liittyy merkittäviä terveydellisiä ja taloudellisia vaikutuksia. Yhdysvalloissa haittatapahtumat aiheuttavat vuosittain 22,9 miljardin euron kustannukset. Euroopassa sairaalahoidoista 3,6 %:n on arvioitu johtuvan lääkkeen haittatapahtumista. 10 % sairaalapotilaista kokee haittatapahtuman sairaalassaoloaikanaan ja haittatapahtumat aiheuttavat 0,5 % sairaalakuolemista. Fluorokinolonit ovat olleet kliinisessä käytössä 1980-luvulta lähtien. Ne ovat maailmanlaajuisesti laajalti käytössä olevia antibiootteja. Fluorokinolonit ovat yleensä hyvin siedettyjä. Yleisimmät fluorokinolonien haittatapahtumat ovat lieviä ja ohimeneviä, kuten ripulia, pahoinvointia ja päänsärkyä. Fluorokinolonien käyttöön on kuitenkin liitetty myös vakavampia haittatapahtumia, kuten Clostridium difficile -infektioita, sydämen QT-ajan pidentymisestä johtuvia rytmihäiriöitä, eriasteisia jännevammoja, veren sokeritasapainon häiriöitä, maksahaittoja, valoherkkyysoireita, munuaisvaurioita ja kouristuskohtauksia. Fluorokinolonien haittatapahtumista johtuvaa terveyspalvelujen käyttöä ja taloudellisia vaikutuksia ei ole aiemmin tutkittu. Tämän Pro Gradu -tutkielman alussa on työn teoriaosuus, jossa käsitellään lääkkeiden haittatapahtumia, fluorokinoloneja ja järjestelmällistä kirjallisuuskatsausta menetelmänä. Työn empiirinen osa on järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena on selvittää sipro-, levo-, nor-, moksi-, ja ofloksasiinin haittatapahtumista aiheutuvaa terveyspalvelujen käyttöä ja kustannuksia. Kirjallisuushaku Medline-, SCOPUS-, Cinahl-, Web of Science- ja Cochrane Library -tietokantoihin tehtiin huhtikuussa 2017. Kaksi henkilöä suoritti tietojen uuttamisen ja artikkelien laadun arvioinnin itsenäisesti. Kustannukset muutettiin vuoden 2016 euroiksi kustannusten vertailtavuuden parantamiseksi. Kirjallisuushaussa löytyi 5687 viitettä. 19 artikkelia täytti tutkimuksen mukaanottokriteerit. Tutkimukset olivat havainnoivia ja viisi niistä kontrolloituja tutkimuksia. Haittatapahtumaepisodin kustannukset vaihtelivat 140 eurosta 18 252 euroon. Sairaalahoito oli yleisin terveyspalvelun käyttö. Se raportoitiin 17 tutkimuksessa. Sairaalassaoloaika vaihteli alle viidestä päivästä 45 päivään. Clostridium difficile -infektiot aiheuttivat pisimmät sairaalajaksot ja suurimmat kustannukset. Katsaukseen sisällytetyistä tutkimuksista kuitenkin vain kymmenessä raportoitiin sairaalajakson pituus ja vain viidessä haittatapahtumaepisodin aiheuttamat kustannukset. Vaikka osa fluorokinolonien haittatapahtumista on hyvinkin harvinaisina, varsinkin vakavilla haittatapahtumilla voi olla merkittäviä taloudellisia seurauksia terveysvaikutusten lisäksi. Fluorokinolonien haittatapahtumien vaikutuksesta terveyspalveluiden käyttöön ja kustannuksiin tarvitaan kuitenkin huolellisemmin suunniteltua lisätutkimusta. Haittatapahtumien vaikutuksista tarvitaan myös yksityiskohtaisempaa raportointia. Tämän tutkimuksen vahvuutena on kattava ja järjestelmällinen kirjallisuushaku. Käytetyt menetelmät ja tutkimustulokset myös raportoitiin läpinäkyvästi. Tutkimuksen heikkoutena voidaan pitää tulosten yleistettävyyttä.
Keyword(s): fluoroquinolone adverse event health service use cost systematic review fluorokinoloni haittatapahtuma terveyspalveluiden käyttö kustannus järjestelmällinen kirjallisuuskatsaus


Files in this item

Files Size Format View
Pro Gradu Kati Viljemaa.pdf 1.269Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record