Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Korkean lämpötilan vaikutus hiiren poskihampaan kiilteen kehitykseen in vitro

Show full item record

Title: Korkean lämpötilan vaikutus hiiren poskihampaan kiilteen kehitykseen in vitro
Author(s): Inkiläinen, Hanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Dentistry
Discipline: Odontology
Language: Finnish
Acceptance year: 2010
Abstract:
Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää kuumetta vastaavan elinviljelylämpötilan vaikutusta hiiren poskihampaiden kiilteen kehittymiseen. Tutkimus tehtiin in vitro ja siinä käytettiin E18- hiiriä, joiden hampaita kasvatettiin 'kuumeessa' (39 °C) kolmannesta kasvatuspäivästä lähtien, osaa viisi ja osaa kolme päivää. Kontrollihampaita kasvatettiin 37 °C:ssa. Hampaita kasvatettiin yhteensä 11 päivää ja lopuksi ne kuvattiin. Stereomikroskooppikuvista mitattiin kiilteen korkeus ja kruunun korkeus ja laskettiin näiden suhde. Hampaat demineralisoitiin, valettiin parafiiniin, leikattiin leikkeiksi ja värjättiin HE-värjäyksellä. Leikkeistä mitattiin kiilteen paksuus ja kiilteen ja dentiinin yhteispaksuus ja laskettiin näiden suhde. Arvoja verrattiin kasvatusryhmien kesken. Tulokset analysoitiin Mann-Whitney-testillä. Kiilteen paksuus suhteessa kiilteen ja dentiinin yhteispaksuuteen oli pienempi 'kuumehampaissa'. Viisi tai kolme päivää 'kuumeessa' kasvatettujen hampaiden välillä ei ollut juurikaan eroja. Kiilteen korkeus suhteessa kruunun korkeuteen oli pienempi 'kuumehampaissa' kuin kontrollihampaissa. Korkea lämpötila ei muutoin näyttänyt vaikuttavan hampaiden kehitykseen. Tutkimuksen perusteella voidaan sanoa, että kasvatuslämpötilan nosto kuumeen tasolle aiheuttaa hiiren molaarihampaan kiilteen kehityksen häiriintymistä. Tulos tukee kliinisiä havaintoja, joiden mukaan korkea kuume lapsella voi aiheuttaa kiilteen kehityshäiriöitä.
Keyword(s): dental enamel amelogenesis tooth hypomineralization body temperature


Files in this item

Files Size Format View
Hanna Inkilainen-tieteellinen tutkielma11-2010.pdf 550.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record