Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

henkilökunnan päihdeongelmat leikkaus- ja teho-osastoilla Suomessa

Show simple item record

dc.date.accessioned 2011-02-25T13:00:08Z
dc.date.accessioned 2015-07-29T08:16:03Z
dc.date.available 2011-02-25T13:00:08Z
dc.date.available 2015-07-29T08:16:03Z
dc.date.issued 2011-02-25
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/24954
dc.title henkilökunnan päihdeongelmat leikkaus- ja teho-osastoilla Suomessa fi
ethesis.discipline Anaesthesiology and Intensive Care Medicine en
ethesis.discipline Anestesiologia ja tehohoito fi
ethesis.discipline Anestesiologi och intensivvård sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/1f40f8ed-281b-475f-b970-0a2e658b7fd5
ethesis.department Institutionen för klinisk medicin sv
ethesis.department Institute of Clinical Medicine en
ethesis.department Kliininen laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Huitti, Maria
dct.issued 2011
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Anestesiahenkilökunnalla on useissa kansainvälisissä tutkimuksissa todettu esiintyvän enemmän päihteiden väärinkäyttöä kuin muilla erikoisaloilla. Tämän on arveltu johtuvan lääkkeiden helposta saatavuudesta, työn stressaavuudesta tai tahattomasta altistumisesta leikkaussalissa höyrystyneille lääkeaineille. Suomalaisia tutkimuksia aiheesta ei ole julkaistu. Tutkielman tarkoituksena on selvittää sähköpostikyselyiden ja asiantuntijahaastatteluiden avulla henkilökunnan päihdeongelmien yleisyyttä Suomen leikkaus- ja teho-osastoilla. Tavoitteena on myös saada tietoa muun muassa väärinkäytetyistä aineista, ovatko väärinkäyttäjät saaneet hoitoa ongelmaansa ja ovatko he myöhemmin pystyneet palaamaan entiseen työhönsä. Saatujen tulosten mukaan Suomen leikkaus- ja teho-osastojen henkilökunnalla ei näyttäisi esiintyvän sen enempää päihdeongelmia kuin väestössä keskimäärin. Alkoholi on selvästi yleisimmin väärinkäytetty aine, mutta myös opioidien ja bentsodiatsepiinien väärinkäyttöä esiintyy. Huolestuttavaa on, että vaikka suurin osa väärinkäyttäjistä sai hoitoa ongelmaansa, heistä vain kolmasosa pystyi palaamaan entiseen työhönsä ongelmitta. Tutkielmaa käytetään hyväksi Huume- ja päihdetyöryhmän työskentelyssä ja loppuraportissa. Alkuvuodesta 2011 ilmestyvässä loppuraportissa on toimenpide-ehdotuksia, joiden avulla leikkaus- ja teho-osastoilla voidaan ennaltaehkäistä henkilökunnan päihdeongelmia sekä lääkeainevarkauksia. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Rosenberg, Per
ethesis.thesistype Syventävä tutkielma fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507282407
dc.type.dcmitype Text
ethesis-internal.updated TRUE2

Files in this item

Files Size Format View
Henkilkunnan pi ... ehoosastoilla Suomessa.xps 628.4Kb Unknown
Henkilkunnan pi ... ehoosastoilla Suomessa.pdf 186.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record