Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Solubility and physical stability improvement of natiral xanthine derivatives

Show full item record

Title: Solubility and physical stability improvement of natiral xanthine derivatives
Author(s): Krasnov, Andrei
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Pharmacy Technology
Language: English
Acceptance year: 2011
Abstract:
Use of natural xanthine derivates in medicine is complicated with their physical properties. Theobromine is poorly soluble while theophylline is highly sensitive to hydration. The aim of this study was to improve bioavailability of xanthines by co-crystallization, theophylline was also cocrystallized with carboxylic acids (capric, citric, glutaric, malenic, malonic, oxalic, stearic, succinic) and HPMC. Co-crystallization was performed by slow evaporation and ball milling. Physical stability was checked by wet granulation and water sorption methods, solubility was measured by intrinsic tablet dissolution. Theobromine formed co-crystal with other xanthines and theophylline interacted with all acids except stearic and HPMC, the latter showed alternative interactions based on hydrogen bonding. Hydration resistance was good in theophylline:succinic acid co-crystal and excellent in complexes containing capric, stearic acids and HPMC. Theophylline:HPMC showed improved solubility. The reported approach can promote use of xanthines and can be recommended for other compounds with similar problems.
Luonnollisten ksantiinijohdannaisien käyttö lääkeaineina on rajoitettu fysikaalisten ominaisuuksien takia. Teobromiini on heikosti veteen liukeneva aine ja teofylliini on tunnetusti herkka kideveden muodostamiselle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on parantaa ksantiinijohdannaisien biosaatavuutta, sekä kiteytysmenetelmää käyttäen, jonka suoritettiin ksantiinijohdannaisten keskenään. Teofylliinin tapauksessa yritettiin rakentaa sekakiteitä karboksyylihappojen (kapriini-, glutaari-, maleiini-, maloni-, meripihka-, oksaali-, sitruuna-, steariinihappo) ja hypromelloosin (HPMC) kanssa. Sekakiteytystä tehtiin hitaan haihtumisen, sekä pallomyllytyksen avulla. Stabilisuutta tarkasteltiin kostearakeistusta ja vesisorptiota käyttäen. Vesiliukoisuutta määritettiin tabletin luontaisen liukoisuuskokeen avulla. Teobromiini muodosti sekakiteitä muiden ksantiinijohdannaisten kanssa ja teofylliini puolestaan kaikkien käytettyjen yhdisteiden kanssa, steariinihappoa ja hypromelloosia lukuunottamatta. Jälkimmäisessä on havaittu vaihtoehtoisia vetysidoksiin perustuvia vuorovaikutuksia. Teofylliinimeripihkahappo-sekakide kykenee estämään nesteytystä hyvin. Kapriini- ja steariinihappoa, sekä hypromelloosia sisältävien yhdistelmien fysikaalista stabiilista parantamiskykyä luokitellaan erinomaiseksi. Teofylliini-hypromelloosi-kompleksi on osoittautunut kykenevän parantamaan vesiliukoisuutta. Kyseisien menetelmien avulla voidaan edistää ksantiinijohdannaisien käyttöä, sekä niitä voidaan soveltaa muihin samoja ongelmia omaaville lääkeaineille.
Keyword(s): xanthines solubility physical stability hydration co-crystallization liukoisuus fysikaalinen stabiilisuus kidevesi sekakiteytys ksantiinit


Files in this item

Files Size Format View
PRO GRADU_Krasnov Andrei.pdf 1.328Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record