Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Solubility and physical stability improvement of natiral xanthine derivatives

Show simple item record

dc.date.accessioned 2011-08-05T07:20:56Z und
dc.date.accessioned 2018-07-03T14:44:26Z
dc.date.available 2011-08-05T07:20:56Z und
dc.date.available 2018-07-03T14:44:26Z
dc.date.issued 2011-08-05
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/27345
dc.title Solubility and physical stability improvement of natiral xanthine derivatives en
ethesis.discipline Farmaceutisk teknologi sv
ethesis.discipline Pharmacy Technology en
ethesis.discipline Farmasian teknologia fi
ethesis.faculty Farmaceutiska fakulteten sv
ethesis.faculty Faculty of Pharmacy en
ethesis.faculty Farmasian tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/9a2784ea-4d84-40d4-a651-895ae66a37ea
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Krasnov, Andrei
dct.issued 2011
dct.language.ISO639-2 eng
dct.abstract Use of natural xanthine derivates in medicine is complicated with their physical properties. Theobromine is poorly soluble while theophylline is highly sensitive to hydration. The aim of this study was to improve bioavailability of xanthines by co-crystallization, theophylline was also cocrystallized with carboxylic acids (capric, citric, glutaric, malenic, malonic, oxalic, stearic, succinic) and HPMC. Co-crystallization was performed by slow evaporation and ball milling. Physical stability was checked by wet granulation and water sorption methods, solubility was measured by intrinsic tablet dissolution. Theobromine formed co-crystal with other xanthines and theophylline interacted with all acids except stearic and HPMC, the latter showed alternative interactions based on hydrogen bonding. Hydration resistance was good in theophylline:succinic acid co-crystal and excellent in complexes containing capric, stearic acids and HPMC. Theophylline:HPMC showed improved solubility. The reported approach can promote use of xanthines and can be recommended for other compounds with similar problems. en
dct.abstract Luonnollisten ksantiinijohdannaisien käyttö lääkeaineina on rajoitettu fysikaalisten ominaisuuksien takia. Teobromiini on heikosti veteen liukeneva aine ja teofylliini on tunnetusti herkka kideveden muodostamiselle. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on parantaa ksantiinijohdannaisien biosaatavuutta, sekä kiteytysmenetelmää käyttäen, jonka suoritettiin ksantiinijohdannaisten keskenään. Teofylliinin tapauksessa yritettiin rakentaa sekakiteitä karboksyylihappojen (kapriini-, glutaari-, maleiini-, maloni-, meripihka-, oksaali-, sitruuna-, steariinihappo) ja hypromelloosin (HPMC) kanssa. Sekakiteytystä tehtiin hitaan haihtumisen, sekä pallomyllytyksen avulla. Stabilisuutta tarkasteltiin kostearakeistusta ja vesisorptiota käyttäen. Vesiliukoisuutta määritettiin tabletin luontaisen liukoisuuskokeen avulla. Teobromiini muodosti sekakiteitä muiden ksantiinijohdannaisten kanssa ja teofylliini puolestaan kaikkien käytettyjen yhdisteiden kanssa, steariinihappoa ja hypromelloosia lukuunottamatta. Jälkimmäisessä on havaittu vaihtoehtoisia vetysidoksiin perustuvia vuorovaikutuksia. Teofylliinimeripihkahappo-sekakide kykenee estämään nesteytystä hyvin. Kapriini- ja steariinihappoa, sekä hypromelloosia sisältävien yhdistelmien fysikaalista stabiilista parantamiskykyä luokitellaan erinomaiseksi. Teofylliini-hypromelloosi-kompleksi on osoittautunut kykenevän parantamaan vesiliukoisuutta. Kyseisien menetelmien avulla voidaan edistää ksantiinijohdannaisien käyttöä, sekä niitä voidaan soveltaa muihin samoja ongelmia omaaville lääkeaineille. fi
dct.subject xanthines en
dct.subject solubility en
dct.subject physical stability en
dct.subject hydration en
dct.subject co-crystallization en
dct.subject liukoisuus fi
dct.subject fysikaalinen stabiilisuus fi
dct.subject kidevesi fi
dct.subject sekakiteytys fi
dct.subject ksantiinit fi
dct.language en
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/eng
ethesis.language English en
ethesis.language englanti fi
ethesis.language engelska sv
ethesis.supervisor Heinämäki, Jyrki
ethesis.supervisor Mirza, Sabiruddin
ethesis.thesistype pro gradu -avhandlingar sv
ethesis.thesistype pro gradu -tutkielmat fi
ethesis.thesistype master's thesis en
ethesis.thesistype.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/thesistypes/mastersthesis
dct.identifier.urn URN:NBN:fi-fe201801151142
dc.type.dcmitype Text

Files in this item

Files Size Format View
PRO GRADU_Krasnov Andrei.pdf 1.328Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record