Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Teknisten parametrien vaikutus kartiokeilatietokonetomografialaitteen kuvanlaatuun

Show simple item record

dc.date.accessioned 2011-09-15T12:00:10Z
dc.date.accessioned 2015-07-29T08:16:43Z
dc.date.available 2011-09-15T12:00:10Z
dc.date.available 2015-07-29T08:16:43Z
dc.date.issued 2011-09-15
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/27721
dc.title Teknisten parametrien vaikutus kartiokeilatietokonetomografialaitteen kuvanlaatuun fi
ethesis.discipline Odontological Radiology en
ethesis.discipline Hammaslääketieteellinen radiologia fi
ethesis.discipline Odontologisk radiologi sv
ethesis.department Institutionen för odontologi sv
ethesis.department Institute of Dentistry en
ethesis.department Hammaslääketieteen laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Petäjä, Sanna
dct.issued 2011
dct.language.ISO639-2 fin
dct.abstract Kartiokeilatietokonetomografiakuvaus (KKTT-kuvaus) on erityisesti hammaslääketieteelliseen käyttöön kehitetty kuvausmenetelmä. KKTT-kuvauksella saadaan kuvauskohteesta kolmiulotteinen kuva, jolla saadaan tietoa esimerkiksi preoperatiivisesti alaviisaudenhampaan ja mandibulaarikanavan kolmiulotteisesta sijoittumisesta toisiinsa nähden. Eri KKTT-laitteiden kuvanlaadussa on havaittu selkeitä eroja, joskin eri teknisten parametrien käytölläkin on vaikutusta kuvanlaatuun. Tutkielmassa arvioitiin teknisten parametrien vaikutusta kliiniseen kuvanlaatuun. Kuvaukset suoritettiin kallofantomilla käyttäen Instrumentarium 3000 3D® KKTT-laitetta muuttamalla jännitettä, virtaa, kuvakenttäkokoa sekä käyttäen hilaa tai alumiinilevyjä. Myös säteilyannos vaihteli. Leikesarjoja kuvattiin 58. Leikesarjoista arvioitiin anatomisten rakenteiden kliinistä kuvanlaatua neliportaisella asteikolla. Tutkimuksessa todettiin, että foramen linguale ja mandibulaarikanava kuvautuivat molemmilla kuvauskentillä ja samoilla säteilyannoksilla selkeämmin kuin pienemmät anatomiset rakenteet, kuten juurikanavat tai parodontaalirako. Käyttämällä korkeampaa jännitettä (90 kV) saavutetaan yhtä hyvä kuvanlaatu pienemmällä säteilyaltistuksella kuin käyttämällä alhaisempaa jännitettä (85 kV). Johtopäätös oli, että esimerkiksi preoperatiivisessa implanttisuunnittelussa kanavarakenteiden sijaintia voidaan tutkia kuvaamalla matalimmalla kuvausannoksella ja kummallakin kuvakentällä kliinisen kuvanlaadun merkittävästi heikentymättä, mutta pienemmät anatomiset rakenteet tulee kuvata hiukan suuremmalla kuvausannoksella riittävän kuvanlaadun saavuttamiseksi. fi
dct.language fi
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/fin
ethesis.language Finnish en
ethesis.language suomi fi
ethesis.language finska sv
ethesis.supervisor Ekholm, Marja
ethesis.thesistype Syventävä tutkielma fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507282414
dc.type.dcmitype Text
ethesis-internal.updated TRUE2

Files in this item

Files Size Format View
Tutkielma_SannaPetaja.pdf 2.704Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record