Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Familjära förmaksflimrets karaktär i långtids EKG registrering

Show full item record

Title: Familjära förmaksflimrets karaktär i långtids EKG registrering
Author(s): Holm, Carl-Christian
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Medicine, Institute of Clinical Medicine
Discipline: Cardiology
Language: Swedish
Acceptance year: 2011
Abstract:
Målsättningen med denna studie var att karaktärisera familjära fall av förmaksflimmer (FA) och bestämma förekomsten av fokalt fött FA i detta material. Undersökningsmaterialet bestod av FA patienter på Mejlans rytmkardiologiska klinik, samt familjemedlemmar till dessa. För detta arbete analyserades 24 eller 48 timmars ambulatoriskt EKG på 42 personer. Bland dessa fanns 17 familjer av flera generationer vilka studerades närmare, främst med avseende på förekomsten av fokala triggrar. 40% av FA fallen uppfyllde de uppställda kriterierna för fokalt FA. Denna siffra är signifikant lägre än de ca 80% som tidigare rapporterats vid non-familjärt enskilt FA. Detta kunde tyda på en vid familjärt FA ökad känslighet i förmaken för ändå förekommande men lågfrekventa fokala triggrar. Undersökningen visade att en detaljanalys av 24 timmars Holter registrering är ett användbart sätt att kartlägga förmaksflimrets bakgrund.


Files in this item

Files Size Format View
Tutkielma C.Holm.pdf 700.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record