Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Familjära förmaksflimrets karaktär i långtids EKG registrering

Show simple item record

dc.date.accessioned 2011-10-27T12:00:09Z
dc.date.accessioned 2015-07-29T08:16:51Z
dc.date.available 2011-10-27T12:00:09Z
dc.date.available 2015-07-29T08:16:51Z
dc.date.issued 2011-10-27
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10138/28069
dc.title Familjära förmaksflimrets karaktär i långtids EKG registrering sv
ethesis.discipline Cardiology en
ethesis.discipline Kardiologia fi
ethesis.discipline Kardiologi sv
ethesis.discipline.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/Dda5a510-348c-4a0a-ae6f-c1c5161a1c6f
ethesis.department Institutionen för klinisk medicin sv
ethesis.department Institute of Clinical Medicine en
ethesis.department Kliininen laitos fi
ethesis.faculty Faculty of Medicine en
ethesis.faculty Medicinska fakulteten sv
ethesis.faculty Lääketieteellinen tiedekunta fi
ethesis.faculty.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/a4d5aaa2-b5aa-41a7-ba4c-e5e0df7a902d
ethesis.university.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/50ae46d8-7ba9-4821-877c-c994c78b0d97
ethesis.university Helsingfors universitet sv
ethesis.university University of Helsinki en
ethesis.university Helsingin yliopisto fi
dct.creator Holm, Carl-Christian
dct.issued 2011
dct.language.ISO639-2 swe
dct.abstract Målsättningen med denna studie var att karaktärisera familjära fall av förmaksflimmer (FA) och bestämma förekomsten av fokalt fött FA i detta material. Undersökningsmaterialet bestod av FA patienter på Mejlans rytmkardiologiska klinik, samt familjemedlemmar till dessa. För detta arbete analyserades 24 eller 48 timmars ambulatoriskt EKG på 42 personer. Bland dessa fanns 17 familjer av flera generationer vilka studerades närmare, främst med avseende på förekomsten av fokala triggrar. 40% av FA fallen uppfyllde de uppställda kriterierna för fokalt FA. Denna siffra är signifikant lägre än de ca 80% som tidigare rapporterats vid non-familjärt enskilt FA. Detta kunde tyda på en vid familjärt FA ökad känslighet i förmaken för ändå förekommande men lågfrekventa fokala triggrar. Undersökningen visade att en detaljanalys av 24 timmars Holter registrering är ett användbart sätt att kartlägga förmaksflimrets bakgrund. sv
dct.language sv
ethesis.language.URI http://data.hulib.helsinki.fi/id/languages/swe
ethesis.language Swedish en
ethesis.language ruotsi fi
ethesis.language svenska sv
ethesis.supervisor Jurkko, Raija
ethesis.thesistype Syventävä tutkielma fi
dct.identifier.urn URN:NBN:fi:hulib-201507282415
dc.type.dcmitype Text
ethesis-internal.updated TRUE2

Files in this item

Files Size Format View
Tutkielma C.Holm.pdf 700.6Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record