Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Glukuronidaation paikkaisomerian tutkimus johdoksenmuodostuksella hyödyntäen nestekromatografia-massaspektrometriaa

Show full item record

Title: Glukuronidaation paikkaisomerian tutkimus johdoksenmuodostuksella hyödyntäen nestekromatografia-massaspektrometriaa
Author(s): Mattila, Susanna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Pharmaceutical Chemistry
Language: Finnish
Acceptance year: 2012
Abstract:
The aim of the stydy was to evaluate how different chemical derivatization methods are suitable for characterization of regional isomers of different glucuronide conjugates. Glucuronidation is one of the phase II metabolic reactions where more water soluble and often inactive substances are produced. Different functional groups may be subjected to glucuronidation. It is important to determine the exact position of glucuronidation, as the isomers may possess different toxicological or pharmacological properties. For example morphine-6-glucuronide is pharmacologically more active than morphine itself. The glucuronide conjugates are commonly detected by liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) and/or nuclear magnetic resonance (NMR). MS/MSspectra of native molecule and glucuronidated molecule are usually similar because of an initial loss of 176 Da, i.e. monodehydrated glucuronic acid. This fact often makes it impossible to determine the site of glucuronidation. Samples of NMR-analysis requires larger amounts of sample materials than MS-analysis. Many of those derivatization reagents tested in this study were not reacting as they were supposed to react according to literature. O-phthalaldehyde (OPA) and 9-fluorenylmethyl chloroformate (FMOC) were forming derivatives as expected and those reagents are very suitable for glucuronide conjugates studies. At the end of the studies the site of the glucuronidation of dopamine- and serotonineglucuronides were evaluated by derivatization with OPA and FMOC. Derivatization with OPA and FMOC successfully gave information about the region of the glucuronide acid in dopamine- and serotoninemolecules. The assumptions supposed to be correct according to NMR-studies presented in literature.
Erikoistyön tarkoitus oli etsiä tietyille funktionaalisille ryhmille spesifisiä johdoksenmuodostusreagensseja ja selvittää niiden sopivuus rakenteeltaan erilaisten yhdisteiden glukuronidaation paikkaisomerian tutkimiseen. Glukuronidaatio on faasi II reaktioihin kuuluva metaboliareaktio, jossa muodostuu vesiliukoisempi ja usein ei-aktiivinen yhdiste. Glukuronidaatiossa glukuronidi voi liittyä substraatin kuten lääkeaineen erilaisiin funktionaalisiin ryhmiin. Paikkaisomeerien erottaminen on tärkeää, sillä eri isomeereillä on erilaisia farmakologisia/toksikologisia vaikutuksia, esimerkiksi morfiini-6-glukuronidi on aktiivisempi kuin morfiini itse. Glukuronidaation paikka molekyylissä yleensä määritetään nestekromatografialla yhdistettynä tandemmassaspektrometriin (LC-MS/MS) ja/tai ydinmagneettisella spektroskopialla (NMR). Suorat tekniikat eivät usein riitä glukuronidaation paikan selvittämiseen, sillä glukuronidinen sidos katkeaa helposti monodehydratoituneen glukuronihapon lohjetessa 176 Da, tällöin natiivin molekyylin ja glukuronidoituneen molekyylin MS/MS-spektrit ovat identtiset. Usein näytteiden glukuronidi-pitoisuudet voivat ovat niin pieniä, että NMR-tekniikan herkkyys ei riitä niiden analysoimiseen. Useimmat erikoistyössä tutkitut kirjallisuuden perusteella valitut johdoksenmuodostusreagenssit eivät reagoineet kirjallisuudessa kerrotulla tavalla. O-ftaalialdehydi (OPA) ja 9-fluorenyylimetyylikloroformaatti (FMOC) osoittautuivat hyviksi johdoksenmuodostusreagensseiksi glukuronidaation paikkaisomerian tutkimiseen. Tutkimusten lopuksi OPA:ä ja FMOC:a käytettiin dopamiini- ja serotoniiniglukuronidinäytteiden glukuronidaation paikan määrityksessä. Johdoksenmuodostuksen avulla saatiin viitteitä glukuronidaation paikasta dopamiini- ja serotoniiniglukuronidinäytteissä, oletukset osoittautuivat kirjallisuuden perusteella oikeiksi.
Keyword(s): glucuronidation regional isomeria derivatization liquid chromatography mass spectrometry glukuronidaatio paikkaisomeria johdoksenmuodostus nestekromatografia massaspektrometria


Files in this item

Files Size Format View
Gradu_Susanna_Mattila.pdf 877.4Kb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record