Skip to main content
Login | Suomeksi | På svenska | In English

Herbs, spices, vegetables and berries : antioxidant-related activities

Show full item record

Title: Herbs, spices, vegetables and berries : antioxidant-related activities
Author(s): Samushenkova, Anna
Contributor: University of Helsinki, Faculty of Pharmacy
Discipline: Pharmacognosy
Language: English
Acceptance year: 2012
Abstract:
Numerous scientific studies have revealed the connection between oxidative stress and a wide range of diseases, including cardiovascular, neurodegenerative, inflammatory diseases and cancer. The most probable theory of ageing is based on oxidative stress as well. There exist endogenous and exogenous antioxidants capable of fighting oxidative and nitrosative damage to molecules and tissues of the body. Such compounds may be beneficial in prevention and treatment of different conditions. For example, plant foods contain various amounts of antioxidants. The aim of this thesis is to evaluate the antioxidant-related activities of certain commonly used vegetables (broccoli, brussel sprouts, cauliflower, peas), berries (bilberry, raspberry), herbs (Egyptian basil, oregano, rosemary, thyme) and spices (paprika) and to discuss their role in human health. The sample extracts were tested with four different methods: the determination of total phenols using Folin-Ciocalteu reagent, the DPPH free radical scavenging activity assay, reducing power activity assay and iron (II) chelation. In all assays, with exception of iron (II) chelation, vegetables proved to be less active as a potential source of antioxidants than other samples, while herbs seemed to be the most active samples. Iron chelation potential of samples is approximately the same with exception of paprika (lower than other samples) and bilberry (higher than other samples). The results obtained from different assays are not consistent with each other, and good correlative relationship occurs only between total phenols and iron reduction. On the basis of the results, it can be assumed that herbs and berries may be the main target for the research of pharmaceutically important antioxidants, although in daily diet vegetables and fruits are likely to be the best sources of such compounds. However, the beneficial daily doses of plant foods remain to be considered and further research is needed to provide information on the activity of given samples in vivo.
Useat tieteelliset tutkimukset ovat osoittaneet yhteyden oksidatiivisen stressin ja erilaisten sairauksien, mukaan lukien sydän- ja verisuoni-, hermostoa rappeuttavien, tulehduksellisten ja syöpäsairauksien, välillä. Ikääntymisen todennäköisin teoria myös perustuu oksidatiiviseen stressiin. On olemassa endogeenisia ja eksogeenisia antioksidantteja, jotka kykenevät taistelemaan elimistön molekyyleille ja kudoksille aiheuttamia oksidatiivisia ja nitrosatiivisia vaurioita vastaan. Tällaiset yhdisteet voivat olla hyödyllisiä erilaisten sairauksien ehkäisyssä ja hoidossa. Esimerkiksi ruokakasvit sisältävät vaihtelevia määriä antioksidantteja. Tämän työn tarkoituksena on määrittää tiettyjen yleisten vihannesten (parsakaali, ruusukaali, kukkakaali, herneet), marjojen (metsämustikka, vadelma), yrttien (egyptiläinen basilika, oregano, rosmariini, timjami) ja mausteiden (paprika) antioksidanttiaktiivisuuksia sekä keskustella niiden roolista ihmisterveydelle. Näyteuutteet testattiin neljällä eri menetelmällä, joita ovat kokonaisfenolien määritys Folin-Ciocalteu reagenssia käyttäen, DPPH -vapaan radikaalin sieppaukseen perustuva määritys, pelkistyskykymääritys sekä raudan (II) kelaatio. Kaikissa määrityksissä, raudan (II) kelaatiota lukuun ottamatta, vihannekset osoittautuivat vähemmän aktiivisiksi mahdollisiksi antioksidanttilähteiksi kuin muut näytteet, kun taas yrtit näyttivät olevan aktiivisimpia näytteitä. Raudan kelaatiopotentiaali on suunnilleen sama kaikilla näytteillä, lukuun ottamatta paprikaa (pienempi kuin muilla näytteillä) ja metsämustikkaa (suurempi kuin muilla näytteillä). Eri määrityksistä saadut tulokset eivät vastaa toisiaan, ja hyvä korrelaatiosuhde on saatu ainoastaan kokonaisfenolien ja raudanpelkistyksen välillä. Tulosten perusteella voidaan olettaa, että yrtit ja marjat voivat olla pääkohteita farmaseuttisesti tärkeiden antioksidanttien tutkimuksessa, vaikka päivittäisessä ruokavaliossa vihannekset ja hedelmät ovat todennäköisesti parhaita antioksidanttien lähteitä. Kuitenkin ruokakasvien hyödylliset päiväannokset ovat vielä selvittämättä ja lisätutkimuksia tarvitaan antamaan tietoa kyseessä olevien näytteiden aktiivisuuksista in vivo.
Keyword(s): DPPH antioxidant culinary plants total phenols reducing power iron chelation antioksidantti ruokakasvit kokonaisfenolit pelkistyskyky raudan kelaatio


Files in this item

Files Size Format View
Samushenkova_ProGradu_21082012.pdf 1.058Mb PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record